Szukaj w mieście
Uniwersytet Gdański » Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed » Biotechnologia

80-822 Gdańsk, Pomorskie
ul. Kładki 24, Zobacz na mapie
Tel: (58) 523-63-20
Fax: (58) 523-64-30
WWW: http://www.biotech.ug.edu.pl
Email: dziekanat@biotech.ug.gda.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Biotechnologia Biotechnologia - Licencjackie stacjonarne Biotechnologia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne

O Kierunku


Wydział Biotechnologii jest jednostką wspólną Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, gdzie prowadzone są badania naukowe oraz kształcenie studentów i doktorantów w zakresie biotechnologii molekularnej i diagnostyki molekularnej w medycynie, ochronie roślin i środowiska.


Specjalności


Biotechnologia molekularna, biotechnologia medyczna, biotechnologia roślin, biotechnologia drobnoustrojów,
molekularne modelowanie komputerowe nowych leków.


Program Studiów


Zgodnie z trendami w europejskich uczelniach, studia na MWB są trójstopniowe. System ten umożliwia szybsze uzyskanie podstawowego wykształcenia zawodowego oraz daje szersze możliwości dalszego kształcenia - korzystanie ze studiów uzupełniających w pokrewnych dyscyplinach, studia uzupełniające zagranicą, a najzdolniejszym studia doktoranckie. Studia na Wydziale prowadzone są systemie punktów kredytowych (system ECTS). Umożliwia to studentom indywidualne kształtowanie profilu studiów oraz studiowanie na innych uczelniach, w szczególności zagranicznych (m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Belgii, Włoszech, Finlandii, Francji).
Nasi studenci korzystają z wymiany zagranicznej w ramach programu Erasmus-LLP i Leonardo da Vinci oraz oraz współpracy
z University of Chciago, University of Virginia i University of Houston - Downtown. Oferujemy im również specjalne kursy tzw. Letnie i Jesienne Szkoły Biotechnologii organizowane we współpracy ze ScanBalt, które pozwalają na kontakt z wieloma wykładowcami z kraju i zagranicy. Studenci MWB mają pełny i nieograniczony dostęp do zbiorów Biblioteki Głównej UG i GUMed oraz do wszystkich filii.


Sylwetka absolwenta


Absolwenci przygotowani są do pracy w laboratoriach badawczych i diagnostycznych oraz w jednostkach naukowo-badawczych przemysłu biotechnologicznego i przemysłach pokrewnych. Część absolwentów podejmuje studia doktoranckie zarówno w Polsce, jak i za granicą