Jesteś w: Home » Uniwersytet Gdański » Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed
Szukaj w mieście
Uniwersytet Gdański » Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed

80-822 Gdańsk, Pomorskie
ul. Kładki 24, Zobacz na mapie
Tel: (58) 523-63-20
Fax: (58) 523-64-30
WWW: http://www.biotech.ug.edu.pl
Email: dziekanat@biotech.ug.gda.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Biotechnologia Biotechnologia - Licencjackie stacjonarne Biotechnologia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne

O Wydziale


Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii (MWB) jest jednostką wspólną Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Funkcjonuje od 1993 roku.

Na MWB prowadzone są badania naukowe oraz kształcenie studentów i doktorantów w zakresie biotechnologii molekularnej i diagnostyki molekularnej w medycynie, ochronie roślin i środowiska.

Wydział należy do trójki najlepszych wydziałów nauk biologicznych w kraju. W rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajduje się w najwyższej, pierwszej kategorii.

MWB posiada nowoczesną siedzibę w nowym, oddanym w 1998 roku budynku przy ul. Kładki 24 w Gdańsku. Mieszczą się w nim laboratoria badawcze, sale wykładowe i seminaryjne, studencka pracownia komputerowa oraz dziekanat. W 2005 roku zespoły Wydziału należące do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zostały przeniesione do nowej siedziby, budynku Trójmiejskiej Akademickiej Zwierzętarni Doświadczalnej


O Biotechnologii


Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i AMG kształci na kierunku: biotechnologia

 

Biotechnologia jest nowoczesną, bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedziną o dużym znaczeniu praktycznym, integrującą różne dyscypliny nauk przyrodniczych i technicznych. Istotę biotechnologii stanowi zastosowanie organizmów, systemów i procesów biologicznych do potrzeb przemysłu. Przemysł biotechnologiczny intensywnie rozwija się w krajach wysoko uprzemysłowionych. Nasz wydział pragnie aktywnie uczestniczyć w rozwijaniu tego przemysłu również w Polsce, między innymi poprzez kształcenie specjalistów w tej dziedzinie w ramach kierunku studiów stacjonarnych: BIOTECHNOLOGIA.
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii powstał 1 czerwca 1993 roku w wyniku integracji środowiska akademickiego Wybrzeża Gdańskiego, szczególnie pracowników Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku. Studia na Wydziale są dwustopniowe: trzyletnie studia zawodowe oraz dwuletnie magisterskie uzupełniające. Przedmioty objęte programem studiów podzielone są na trzy moduły - podstawowy, zaawansowany oraz dyplomowy, w ramach których student musi otrzymać odpowiednią liczbę kredytów, co jest podstawowym kryterium dopuszczenia do egzaminu dyplomowego. Student w porozumieniu ze swoim doradcą (tutorem), którym jest doświadczony pracownik naukowy wydziału, sam ustala program studiów, wybierając, obok podstawowych - obligatoryjnych - najbardziej interesujące i przydatne kursy. Studenci zaliczają przedmioty w systemie kredytowym zgodnym z Europejskim Systemem Transferu Kredytów (ECTS), co umożliwia realizację części studiów na innych uczelniach, krajowych i zagranicznych stosujących ten system. W trakcie studiów studenci mogą korzystać z oferty dydaktycznej proponowanej przez uczelnie Trójmiasta np. Akademię Medyczną (z wyjątkiem zajęć klinicznych), Uniwersytet Gdański, Politechnikę Gdańską, Akademię Wychowania Fizycznego oraz większość instytutów naukowych Trójmiasta (np. Morski Instytut Rybacki, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk i inne). Dla studentów organizowane są także specjalne kursy stacjonarne i wyjazdowe (np. szkoły letnie), w których biorą udział specjaliści zagraniczni.
Studenci wykonują prace magisterskie w różnych zespołach, np.: biochemii fizycznej, biochemii genetycznej, biochemii klinicznej, biochemii wirusów, biofizyki molekularnej, medycznej diagnostyki molekularnej, enzymologii, fitopatologii, sygnalizacji komórkowej, biologii mitochondriów, onkologii doświadczalnej i biotechnologii środowiskowej. W kilkunastu pracowniach blisko współpracujących z Wydziałem studenci biotechnologii mogą specjalizować się również w: biochemii bakteryjnej, biofarmacji i farmakodynamice, hemogenetyce sądowej, genetyce molekularnej, genetycznej identyfikacji materiału biologicznego, immunologii molekularnej, leku naturalnym. Po uzyskaniu wymaganej liczby kredytów, wykonaniu i napisaniu pracy dyplomowej oraz egzaminie dyplomowym, absolwenci uzyskują tytuł licencjata lub magistra biotechnologii.

Absolwenci tego unikatowego wydziału mogą pracować w różnorodnych laboratoriach naukowych, naukowo-wdrożeniowych, diagnostycznych i przemysłowych.
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii skupia naukowców z wielu dziedzin nauk biologicznych, medycznych i farmaceutycznych. Obecnie strukturę wydziału tworzy jedenaście zespołów naukowo - badawczych dysponujących wysokim potencjałem intelektualnym i nowoczesną aparaturą naukową.
Do sukcesów Wydziału należy zaliczyć przyznany w latach 1994-1997 przez Unię Europejską grani w ramach programu TEMPUS "Creation and Development of Novel Faculty of Biotechnology". Wydział jest również inicjatorem i koordynatorem projektu Centrum Doskonałości BIOMOBIL (Centra of Excellence in Biosafety Research and Molecular Biomedicine), finansowanego ze środków 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej. W roku 1998 Instytut Biotechnologii grupujący Katedry Wydziału należące do Uniwersytetu Gdańskiego został przeniesiony do nowego budynku, którego budowa została sfinansowana przez Komitet Badań Naukowych (KBN) przy współudziale Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP). W bieżącym roku zespoły Wydziału należące do Akademii Medycznej w Gdańsku zostaną przeniesione również do nowej siedziby, budynku Trójmiejskiej Akademickiej Zwierzętarni Doświadczalnej, inwestycji sfinansowanej przez KBN oraz MNiI przy współudziale FNP oraz donatorów prywatnych.
Pracownicy Wydziału uzyskiwali w ostatnich latach granty na zakup unikalnej aparatury naukowej zarówno ze środków Komitetu Badań Naukowych i Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, jak i w ramach programów "BIMOL", "DIAMOL", "IMMUNO" oraz "MILAB" Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Członkowie zespołów Wydziału realizują liczne międzynarodowe programy badawcze finansowane m.in. przez Unię Europejską, Wellcome Trust, Europejską Organizację Biologii Molekularnej, a także projekty indywidualne, zamawiane i promotorskie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.

Władze i administracja


Zespół Dziekański:

Dziekan
Dziekan
Prof. dr hab. Ewa Łojkowska (lojkowska@biotech.ug.edu.pl)
 
Prodziekani:
Prof. dr hab. Igor KoniecznyProf. dr hab. Igor Konieczny (igor@biotech.ug.edu.pl)
Prof. dr hab. Andrzej C. SkładanowskiProf. dr hab. Andrzej C. Składanowski (acskla@gumed.edu.pl)
 

Skład Rady Wydziału (kadencja 2008-2012)

 

Instytut Biotechnologii:

 
Dyrektor
Prof. UG, dr hab. Bogdan BaneckiProf. UG, dr hab. Bogdan Banecki (banecki@biotech.ug.edu.pl)
 
Zastępca :
dr Wojciech Śledź (sledz@biotech.ug.edu.pl)
 

Administracja - Dziekanat MWB

Pracownicy Dziekanatu:
Mgr Ewa Brzana - kierownik Dziekanatu
Mgr Iwona Delegiewicz - specjalista
Halina Podbereska - samodz. referent adm.


Adres:
ul. Kładki 24, 80-822 GDAŃSK

Telefony:
+48 58 5236320; +48 58 5236321

fax:
+48 58 5236430

E-mail:
dziekanat@biotech.ug.edu.pl
Godziny przyjęć dziekanatu dla studentów:
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek: 11 - 14
Środa: nieczynny

Historia Wydziału


2010 25 stycznia Centralna Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego przyznała Wydziałowi uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia
2009 27 października na budynku Instytutu Biotechnologii UG zostaje odsłonięta tablica poświęcona prof. Annie J. Podhajskiej, prof. Wacławowi Szybalskiemu oraz prof. Karolowi Taylorowi
2008 powołanie w Gdańsku Bałtyckiego Centrum Biotechnologii i Diagnostyki Molekularnej – „BioBaltica”, której prezesem został prof. UG, dr hab. Krzysztof Bielawski
2007 uzyskanie po raz kolejny przez Wydział akredytacji Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej
2007 rozpoczęcie remontu dodatkowych pomieszczeń przy ul. Kładki 24 przekazanych Wydziałowi w 2006 przez UG oraz istniejących laboratoriów przeznaczonych na Pracownię Biochemii Roślin, laboratorium diagnostyki molekularnej oraz laboratorium biotechnologii cyanobakterii
2005 przeniesienie się zespołów Wydziału należących do AMG do nowej siedziby - budynku Trójmiejskiej Akademickiej Zwierzętarni Doświadczalnej
2004 uzyskanie przez Wydział akredytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej do prowadzenia studiów zawodowych i magisterskich
2003 uzyskanie finansowania Centrum Doskonałości BioMoBiL, zainicjowanego i koordynowanego przez nasz Wydział, finansowanego ze środków 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej
2002 uzyskanie przez Wydział akredytacji Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej
2001 powołanie wyodrębnionych jednostek Wydziału w obrębie Akademii Medycznej w Gdańsku
2000 rozpoczęcie prac budowlanych nowego budynku Trójmiejskiej Akademickiej Zwierzętarni Doświadczalnej Akademii Medycznej w Gdańsku, przyszłej siedziby jednostek medycznych Wydziału; pełnomocnikiem Rektora AMG ds. budowy został prof. Jacek Bigda
2000 23 listopada Profesor Wacław Szybalski otrzymał godność Doktora Honoris Causa Akademii Medycznej w Gdańsku. Inicjatorem wniosku o wyróżnienie Profesora był Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-AMG.
1999 29 listopada Centralna Komisja ds. Tytułu Naukowego i Stopni naukowych przyznała Wydziałowi uprawnienie do nadawania stopnia doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia
1999 uroczysta inauguracja roku akademickiego 1999/2000 połączona z pierwszym wykładem im. Profesora Karola Taylora i Konferencją Naukową poświęconą jego pamięci
1998 oddanie do użytku nowego budynku - Instytutu Biotechnologii UG przy ul Kładki 24
1996 włączenie się Wydziału do europejskiej sieci szkół wyższych kształcących w dziedzinie biotechnologii: „Biotechnology Network”
1996 powołanie wyodrębnionych jednostek Wydziału w obrębie Uniwersytetu Gdańskiego
1994 uzyskanie finansowania w ramach projektu TEMPUS "Creation and development of a novel Faculty of Biotechnology", koordynatorem projektu Dziekan, prof. Wiesław Makarewicz
1994 rozpoczęcie prac budowlanych nowego budynku Uniwersytetu Gdańskiego, przyszłej siedziby jednostek uniwersyteckich Wydziału; pełnomocnikami Rektora UG ds. Budowy byli: prof. Karol Taylor, a następnie prof. Maciej Żylicz
1994 organizacja pierwszej Letniej Szkoły Biotechnologii w Wildze pod Warszawą, której pomysłodawcą oraz organizatorem była prof. Anna J. Podhajska, a głównym sponsorem firma Beckman
1993 wybór pierwszych władz Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-AMG w osobach prof. Wiesława Makarewicza jako Dziekana oraz prof. Anny J. Podhajskiej oraz dr Grzegorza Węgrzyna jako Prodziekanów
1993 1 czerwca senaty Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku podejmują jednobrzmiące uchwały o powołaniu Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-AMG
1992 powstanie koncepcji powołania wydziału biotechnologii jako jednostki międzyuczelnianej, powołanie pełnomocnika do spraw utworzenia wydziału - prof. Anny J. Podhajskiej

Rada Wydziału


Skład Rady Wydziału (kadencja 2008-2012)

Dziekan (przewodniczący)
Prof. dr hab. Ewa Łojkowska

Prodziekani
Prof. dr hab. Igor Konieczny
Prof. dr hab. Andrzej C. Składanowski

Profesorowie i doktorzy habilitowani
Prof. dr hab. Antoni Banaś
Prof. UG, dr hab. Bogdan Banecki
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Bielawski
Prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk
Prof. dr hab. Jacek Bigda
Prof. UG, dr hab. Rajmund Kaźmierkiewicz
Prof. dr hab. Krzysztof Liberek
Prof. dr hab. Wiesław Makarewicz
Prof. dr hab. Jarosław Marszałek
Prof. GUMed, dr hab. Michał Obuchowski
Prof. UG, dr hab. Stanisław Ołdziej
Prof. dr hab. Bogusław Szewczyk

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich
Dr Adam Iwanicki
Dr Sylwia Jafra
Dr Aleksandra Królicka

Przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
Dr Anna Gwizdek-Wiśniewska

Przedstawiciel doktorantów
Mgr Bogumiła Kamińska
Mgr Joanna Karczewska

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego
Emilia Łoś
Paweł Nowialis
Natalia Przysiężna


Biblioteka


Biblioteka wydziałowa jest filią nr 2 Biblioteki Głównej UG. Większość zbiorów stanowią pozycje z zakresu biologii, geografii i oceanografii.

Kierownik: Krystyna Wien kwien@bg.ug.gda.pl

Wypożyczalnia i czytelnia

Adres: ul. Kładki 24/25, 80-952 Gdańsk 50
tel: 301 22 41 wew. 322
e-mail: filia2s@bg.ug.gda.pl
Wypożyczalnia czynna:
poniedziałek i środa 12.00-19.00
w pozostałe dni i sobotę 9.00-15.00

Czytelnia czynna:
od pon. do piątku 8.00 do 20.00
w soboty od 9.00 do 15.00

Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Adres: ul. Kładki 24/25, 80-952 Gdańsk 50
tel: 301 22 41 wew. 302
e-mail: wmb2@bg.ug.gda.pl
czynna od pon. do piątku 9.00 do 14.00


Jednostki oraganizacyjne MWB


UNIWERSYTET GDAŃSKI
INSTYTUT BIOTECHNOLOGII

 •  

 • Katedra Biologii Molekularnej i Komórkowej
  •     Pracownia Biochemii Białek
  •     Pracownia Biochemii Fizycznej
  •     Pracownia Biochemii Ewolucyjnej
  •     Pracownia Biologii Molekularnej

 • Katedra Biotechnologii
  •     Zakład Ochrony i Biotechnologii Roślin
  •     Pracownia Diagnostyki Molekularnej
  •     Pracownia Biochemii Roślin

 • Katedra Wirusologii Molekularnej
  •     Pracownia Biologii Molekularnej Wirusów
  •     Pracownia Szczepionek Rekombinowanych
 • Pracownia Struktury Biopolimerów
 • Pracownia Symulacji Układów Biomolekularnych

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
KATEDRA BIOTECHNOLOGII MEDYCZNEJ

 •  

 • Zakład Bakteriologii Molekularnej
 • Zakład Biologii Komórki
 • Zakład Enzymologii Molekularnej