Jesteś w: Home » Uniwersytet Gdański » Wydział Biologii » Biologia
Szukaj w mieście
Uniwersytet Gdański » Wydział Biologii » Biologia

80-822 Gdańsk, Pomorskie
ul. Kładki 24, Zobacz na mapie
Tel: (58) 523-63-00
Fax: (58) 523-64-03
WWW: http://www.biology.ug.edu.pl
Email: dziekanat@biologia.ug.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Biologia Biologia - Licencjackie stacjonarne Biologia - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Biologia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Biologia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

O Kierunku


O kierunku BIOLOGIA

SPECJALNOŚCI

biologia molekularna, biologia eksperymentalna, biologia środowiskowa

BIOLOGIA NA UG

Kierunek Biologia prowadzony przez Wydział Biologii, funkcjonuje na Uniwersytecie Gdańskim od 1970 roku, tj. od momentu jego powołania.
Studia na Biologii odbywają się w trójstopniowym systemie bolońskim, w oparciu o Europejski Systemem Transferu i Akumulacji Punktów Kredytowych (ECTS). Stwarza to szansę indywidualnego kształcenia i umożliwia, m.in. w ramach programów MOST
i SOCRATES/ERASMUS odbywania części studiów na innych uczelniach w kraju i poza jego granicami. Biologia na Uniwersytecie Gdańskim od wielu lat zajmuje wysoką pozycję w ogólnopolskich rankingach i posiada pozytywną opinię zarówno Uniwersyteckiej, jak i Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
Studenci Biologii w ramach realizowanego programu studiów mają szansę na szeroki kontakt z najnowszymi osiągnięciami współczesnej biologii, m.in. w zakresie takich dziedzin jak: biologia molekularna, biotechnologia, inżynieria genetyczna, neurofizjologia, immunologia, mikrobiologia, ekologia, ekofizjologia, taksonomia molekularna.


Program Studiów


Program studiów realizowany jest zgodnie z obowiązującymi standardami i zawiera przedmioty zarówno z grupy treści podstawowych (chemia, fizyka), jak i kierunkowych, takich jak biologia molekularna i biotechnologia, budowa, funkcja i rozwój organizmów, różnorodność i ewolucja organizmów, biologia środowiskowa. Studenci mają również możliwość samodzielnego wyboru części przedmiotów, w zależności od wybranej specjalności i własnych zainteresowań. Zajęcia odbywają się zarówno w laboratoriach, jak i w terenie - w oparciu o Stację Biologiczną na Wyspie Sobieszewskiej, Bazę Terenową na Jeziorze Druzno, czy też sezonowe punkty badawcze Stacji Badania Wędrówek Ptaków.


Możliwość pogłębiania wiedzy, umożliwiają studenckie koła naukowe różnych specjalności, takich jak: chiropterologia, botanika, biochemia, fizjologia zwierząt, ornitologia.


Sylwetka absolwenta


Ukończenie studiów na kierunku biologia pozwala uzyskać tytuł zawodowy biologa (I stopień), magistra (II stopień), doktora (III stopień). Absolwent biologii posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień biologii, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych, pogłębioną o dodatkowe umiejętności praktyczne, pozwalające na zatrudnienie w specjalistycznych laboratoriach badawczych i diagnostycznych, w firmach biotechnologicznych transferujących nowoczesne technologie, placówkach naukowych, terenowych stacjach badawczych, instytucjach zajmujących się problemami ochrony przyrody. Na Wydziale istnieje także, dla osób zainteresowanych, możliwość uzyskania uprawnień do nauczania biologii i przyrody w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum.