Jesteś w: Home » Uniwersytet Gdański » Wydział Chemii
Szukaj w mieście
Uniwersytet Gdański » Wydział Chemii

80-952 Gdańsk, Pomorskie
ul. Sobieskiego 18/19, Zobacz na mapie
Tel: (58) 523-53-01
Fax: (58) 523-54-72
WWW: http://www.chem.ug.edu.pl
Email: rekwch@chem.univ.gda.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Agrochemia Agrochemia - Licencjackie stacjonarne
Chemia Chemia - Licencjackie stacjonarne Chemia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne
Ochrona Środowiska Ochrona Środowiska - Licencjackie stacjonarne Ochrona Środowiska - Magisterskie stacjonarne

O Wydziale


Wydział Chemii realizując ideę tworzenia europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego, zawartą w Deklaracji Bolońskiej, prowadzi dwustopniowy system kształcenia zawodowo-magisterskiego, przy obowiązującym już od kilku lat na naszym Wydziale punktowym systemie oceniania osiągnięć studentów ECTS (European Credit Transfer System).

Wydział Chemii prowadzi studia w ramach dwóch kierunków: CHEMIA oraz OCHRONA ŚRODOWISKA. Studia na kierunku CHEMIA składają się z 3-letnich studiów licencjackich (studia I stopnia), których kontynuacją są 2-letnie uzupełniające studia magisterskie (studia II stopnia), kończące się uzyskaniem tytułu magistra. Interdyscyplinarny kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzony jest wspólnie przez dwa wydziały. Wydział Chemii prowadzi 3-letnie studia licencjackie (studia I stopnia) a Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii 2-letnie uzupełniające studia magisterskie (studia II stopnia).

 Po ukończeniu studiów II stopnia istnieje możliwość kontynuowania nauki na studiach doktoranckich (studia III stopnia) - również prowadzonych na naszym Wydziale.

Wydział Chemii UG utworzony z 8 katedr i 14 zakładów współpracuje z szeregiem ośrodków krajowych i zagranicznych. Obydwa kierunki studiów prowadzone przez Wydział Chemii posiadają pełną akredytację zarówno Uniwersyteckiej (UKA) jak i Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA).

W działalności naukowej Wydziału atrakcyjną tematyką jest poszukiwanie specyfików chemicznych o potencjalnej przydatności w biologii i medycynie. Najbardziej znaczące osiągnięcia mają tu zespoły naukowe o ugruntowanej w Polsce i na świecie pozycji, zajmujące się chemią peptydów.

Rozwijane są także fundamentalne prace teoretyczne i doświadczalne nad poznaniem zależności pomiędzy budową a właściwościami połączeń chemicznych, co znajduje swój wyraz w ich zdolności do ulegania określonym przemianom chemicznym. Badania te mogą stanowić podwaliny pod opracowanie metod uzyskiwania związków o z góry zaplanowanych cechach, interesujących z punktu widzenia wykorzystania ich w chemii, technologii chemicznej, biologii czy ochronie środowiska. Dynamicznie rozwijają się nowe badania własne nad środowiskiem w zakresie monitoringu substancji toksycznych, poszukiwania naturalnych substytutów środków ochrony roślin i wdrażania technik membranowych w przemyśle.

Wydział Chemii lokuje się w ścisłej czołówce (czwarte miejsce wśród polskich uniwersytetów) rankingu jednostek ocenianych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, posiadając status jednostki I kategorii. Wydział ma prawo do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego.


Władze Wydziału


 

Dziekan:
prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski

(0-58) 523-53-19
(0-58) 523-54-72 (fax)
andrzejw(at)chem.univ.gda.pl

 

Prodziekan ds. Nauki:
 dr hab. Piotr Mucha, prof. UG

(0-58) 523-53-19
(0-58) 523-54-72 (fax)
fly(at)chem.univ.gda.pl

 

Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów:
dr hab. inż. Marek Kwiatkowski, prof. UG

 

(0-58) 523-53-19
(0-58) 523-54-72 (fax)
kwiatm(at)chem.univ.gda.pl

Godziny przyjęć studentów:
1230 - 1400 Wt., 1030 - 1200 Cz.
pokój 125

 

Prodziekan ds. Organizacji, Rozwoju i Współpracy z Zagranicą:
prof. dr hab. Piotr Stepnowski 

(0-58) 523-54-48
(0-58) 523-54-72 (fax)
sox(at)chem.univ.gda.pl

Dziekanat
główny

Irena Piątek (kierownik)
mgr Iwona Kozłowska
mgr inż. Joanna Twardowska
mgr Anna Wiśniewska

730 - 1430 Pn - Pt,
(0-58) 523-53-19, pokój 125
dziekanat(at)chem.univ.gda.pl

Dziekanat
do spraw
studenckich

Gabriela Knitter
mgr Dorota Rosenkiewicz
mgr Ewa Sawościanik

1000 - 1300 Pn, Wt, Cz, Pt
(0-58) 523-53-68, pokój 123
dziekan2(at)chem.univ.gda.pl


Historia


Dzisiejszy Wydział Chemii, mieszczący się w budynku, który powstał w 1908 roku (historia budynku Wydziału Chemii), swymi początkami sięga września 1945 roku. Utworzono wówczas dwuletnie Pedagogium, które 24 września 1946 roku przekształcono w trzyletnią Państwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną (PWSP), a 1952 roku w Wyższą Szkołę Pedagogiczną.

Kierunek chemii na Wydziale Przyrodniczym PWSP powstał w roku akademickim 1950/51, a Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii utworzono w roku akademickim 1951/52. We władzach tego wydziału o trzech kierunkach kształcenia znaczącą rolę odegrali chemicy. Jego dziekanami byli: Zofia Matysik (1953-1956), Janusz Sokołowski (1956-1958), Franciszek Puchaczewski (1960-1964), Gotfryd Kupryszewski (1964-1968) i Edmund Kwiatkowski (1968-1970).

Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii WSP 21 kwietnia 1967 roku uzyskała prawo nadawania stopnia doktora nauk chemicznych. 20 marca 1970 roku na bazie WSP i WSE utworzony został Uniwersytet Gdański, którego twórcą i rektorem przez pierwsze cztery kadencje (1970-1981) był prof. Janusz Sokołowski. Funkcjonowanie Uniwersytetu Gdańskiego rozpoczęło się 1 lipca 1970 roku.

30 czerwca 1970 roku utworzono Instytut Chemii w strukturze Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii jeszcze w byłej WSP. Dzięki aktywności naukowej chemików Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UG uzyskała w roku 1975 uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych. Chemicy pełnili również funkcje dziekanów: Edmund Kwiatkowski (1970-1972), Gotfryd Kupryszewski (1972-1978), Zbigniew Grzonka (1987-1990). Z kolei funkcję dyrektorów Instytutu Chemii pełnili kolejno: Tadeusz Latowski (1970-1978), Zygfryd Smiatacz (1978-1981), Zbigniew Grzonka (1981-1987) i Jerzy Błażejowski (1987-1990).

W roku 1990, dzięki staraniom i wysiłkom prof. Jerzego Błażejowskiego, utworzono kierunek ochrona środowiska.
Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii była coraz liczniejsza, a sala jej posiedzeń nie mogła pomieścić wszystkich uprawnionych. Członkowie Rady Wydziału reprezentujący Instytut Chemii na posiedzenia dojeżdżali z ul. Sobieskiego na ul. Wita Stwosza. Wówczas fizycy i matematycy wystąpili z propozycją utworzenia Wydziału Chemii, który jako samodzielna jednostka nie straciłby prawa do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego nauk chemicznych. Nieliczne głosy sprzeciwu dla proponowanego podziału Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii tłumaczono bardzo bliskimi i serdecznymi relacjami osobowymi członków Rady Wydziału.

Ostatecznie 1 września 1991 roku utworzono Wydział Chemii UG, którego pierwszym dziekanem został prof. Jerzy Błażejowski (1991-1996). Kolejnym dziekanem był prof. Bernard Lammek (1996-2002) - obecnie rektor Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2002-2008 funkcję dziekana pelnil prof. Lech Chmurzyński. Aktualnie (od roku 2008) funkcję tę sprawuje prof. Andrzej Wiśniewski.