Jesteś w: Home » Uniwersytet Gdański » Wydział Ekonomiczny » Ekonomia
Szukaj w mieście
Uniwersytet Gdański » Wydział Ekonomiczny » Ekonomia

81-824 Sopot, Pomorskie
ul. Armii Krajowej 119/121, Zobacz na mapie
Tel: (58) 523-10-00
Fax: (58) 523-11-10
WWW: http://ekonom.ug.edu.pl
Email: we@ug.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Ekonomia Ekonomia - Licencjackie stacjonarne Ekonomia - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Ekonomia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Ekonomia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

O Kierunku


Studiowanie EKONOMII poszerza wiedzę o otaczającym nas świecie, pozwalając zrozumieć zachodzące procesy gospodarcze i społeczne. Specyfika EKONOMII na UG to obowiązkowa nauka dwóch języków obcych, pozwalająca uzyskać certyfikat B2 ESOKJ. Studenci mają również możliwość studiowania w jednej z kilkudziesięciu uczelni zagranicznych w ramach programu Erasmus. Zajęcia prowadzone są w nowoczesny, interaktywny sposób. Wśród wykładowców są wybitni naukowcy, jak również przedstawiciele praktyki gospodarczej. Studenci korzystają z bogatych zbiorów bibliotecznych, mają dostęp do Internetu (również bezprzewodowy), a także jedynego w Polsce dealing roomu, gdzie uczą się zawierania transakcji walutowych w czasie realnym. Od 2008 r. mają możliwość korzystania z wyspecjalizowanej pracowni Thomson Reuters Data Suite i uzyskania certyfikatu Thomson Reuters. Swoje zainteresowania mogą rozwijać w licznych kołach naukowych.


Specjalności


  • biznes elektroniczny,
  • transport i logistyka,
  • polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości,
  • teoria przedsiębiorstw,
  • diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstw,
  • gospodarowanie zasobami ludzkimi.

Program Studiów


Studia I stopnia trwają 6 semestrów. Ramowe treści kształcenia obejmują takie przedmioty, jak: matematyka, statystyka, ekonomia, zarządzanie, rachunkowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze, prawo, polityka gospodarcza i społeczna, analiza ekonomiczna, finanse i rynki finansowe, ekonomia integracji europejskiej i gospodarka regionalna. Natomiast w ramach wybranej specjalności studenci zdobywają wiedzę z zakresu transportu i logistyki, biznesu elektronicznego, przedsiębiorczości czy funkcjonowania przedsiębiorstw. Studia stacjonarne II stopnia trwają 4 semestry. Studenci pogłębiają wiedzę z zakresu ekonomii, w tym historii myśli ekonomicznej i ekonomii międzynarodowej, ekonometrii i statystyki, rynku kapitałowego i finansowego, czy kapitału ludzkiego.


Sylwetka absolwenta


Absolwent studiów I stopnia na kierunku Ekonomia powinien posiadać wszechstronną wiedzę związaną z gospodarowaniem zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi, przeprowadzaniem analiz dostępnych lub tworzonych informacji. Powinien być przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach na stanowiskach operacyjnych w kraju i zagranicą, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent studiów II stopnia powinien posiadać poszerzoną wiedzę ekonomiczną pozwalającą na opracowanie projektów, świadczenie usług doradczych, czy podejmowanie decyzji menedżerskich, dotyczących wykorzystywania zasobów. Powinien być przygotowany do podejmowania pracy w różnych sektorach rynku europejskiego.