Jesteś w: Home » Uniwersytet Gdański » Wydział Filologiczny » Filologia germańska
Szukaj w mieście
Uniwersytet Gdański » Wydział Filologiczny » Filologia germańska

80-952 Gdańsk, Pomorskie
ul. Wita Stwosza 55, Zobacz na mapie
Tel: (58) 523-28-99 wew. 28 99
Fax: (58) 341-16-66
WWW: http://www.fil.ug.edu.pl
Email: dziekanat@fil.ug.gda.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Filologia germańska Filologia germańska - Licencjackie stacjonarne Filologia germańska - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Filologia germańska - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Filologia germańska - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Specjalnościnauczycielska, translatoryczna, studia niemcoznawcze


O Kierunku


Studenci Filologii Germańskiej mają możliwość wyboru specjalizacji translatorycznej lub nauczycielskiej. Miła i serdeczna atmosfera zarówno wśród wykładowców jak i studentów sprawia, że proces przyswajania wiedzy staje się bezstresowy, a na zajęcia chodzi się z przyjemnością.


Program Studiów


Program 3-letnich studiów stacjonarnych I stopnia obejmuje na specjalizacji translatorycznej wśród 23 pozycji siatki m.in. tłumaczenia pisemne i ustne tak ogólne, jak i specjalistyczne oraz teorię przekładu. Natomiast na specjalizacji nauczycielskiej spośród 24 pozycji siatki - metodykę nauczania języka niemieckiego, elementy informatyki w dydaktyce języka niemieckiego, emisję głosu oraz elementy prawa oświatowego.


Program 2-letnich studiów stacjonarnych II stopnia obejmuje na specjalizacji translatorycznej 12 pozycji, w tym 8 bezpośrednio związanych z tematyką tłumaczeniową. Specjalizacja nauczycielska obejmuje 13 pozycji, w tym 9 bezpośrednio związanych z zawodem.


Sylwetka absolwenta


Absolwent studiów posiada wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu języka niemieckiego oraz potrafi ją wykorzystać w pracy zawodowej i życiu. Reprezentuje on zbliżoną do rodzimej znajomość na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu nauczyciela i tłumacza. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać w formie pisemnej lub ustnej informacje, w także uczestniczyć w pracy zespołowej. Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, biurach tłumaczeń, turystyce i sektorze usług wymagającej dobrej znajomości języka i kultury, jak również nauczanie języka w szkole (po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej).