Jesteś w: Home » Uniwersytet Gdański » Wydział Filologiczny » Filologia rosyjska
Szukaj w mieście
Uniwersytet Gdański » Wydział Filologiczny » Filologia rosyjska

80-952 Gdańsk, Pomorskie
ul. Wita Stwosza 55, Zobacz na mapie
Tel: (58) 523-28-99 wew. 28 99
Fax: (58) 341-16-66
WWW: http://www.fil.ug.edu.pl
Email: dziekanat@fil.ug.gda.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Filologia rosyjska Filologia rosyjska - Licencjackie stacjonarne Filologia rosyjska - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Filologia rosyjska - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Filologia rosyjska - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Specjalizacje


studia stacjonarne: nauczycielska, translatoryczna, kulturoznawczo-literacka, komunikacja językowa w sferze biznesu
studia niestacjonarne: translatoryka i język biznesu


O Kierunku


Studia w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej przeznaczone są dla osób chcących opanować współczesny język rosyjski, zdobyć ogólną wiedzę z zakresu kultury i literatury rosyjskiej, podjąć pracę w turystyce, przedsiębiorstwach, instytucjach kulturalnych, wydawnictwach, redakcjach czasopism współpracujących z partnerami z terenu Federacji Rosyjskiej.


Program Studiów


Plan studiów stwarza możliwość swobodnego wyboru zajęć, zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami studentów. Obok przedmiotów obligatoryjnych, obejmuje on bowiem blok przedmiotów fakultatywnych.
Po ukończeniu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia absolwent otrzymuje dyplom licencjata filologii rosyjskiej w zakresie specjalizacji nauczycielskiej, translatorycznej, kulturoznawczo-literackiej lub komunikacji językowej w sferze biznesu,
a na studiach niestacjonarnych - translatoryki i języka biznesu.Istotną zaletą studiów jest możliwość doskonałego opanowania nie tylko obligatoryjnego języka rosyjskiego oraz wybranego języka słowiańskiego (ukraiński, białoruski), ale również języka angielskiego i niemieckiego.


Sylwetka absolwenta


Specjalizacja nauczycielska daje uprawnienia do nauczania języka rosyjskiego oraz drugiego przedmiotu - wiedzy o kulturze. W jej ramach prowadzone są m.in. wykłady i konwersatoria z metodyki nauczania języków obcych, psychologii, pedagogiki, emisji głosu. Specjalizacja translatoryczna, obejmująca głównie zajęcia z przekładu tekstów pisanych i mówionych, komunikacji międzykulturowej, teorii przekładu daje podstawy do wykonywania w przyszłości zawodu tłumacza. Specjalizacja kulturoznawczo-literacka przeznaczona jest dla studentów zainteresowanych bogatą rosyjską kulturą i literaturą. Z myślą o tej grupie wprowadzono do planu studiów bardzo ciekawe wykłady z kultury Rosji i literatury powszechnej. Specjalizacja komunikacja językowa w sferze biznesu została przygotowana dla studentów, którzy pragną po ukończeniu studiów pracować w przedsiębiorstwach i instytucjach utrzymujących kontakty z Rosją. W przyszłej pracy zawodowej powinna im pomóc wiedza zdobyta na zajęciach z realioznawstwa, korespondencji handlowej, języka w interakcjach handlowych czy terminologii specjalistycznej.