Jesteś w: Home » Uniwersytet Gdański » Wydział Filologiczny
Szukaj w mieście
Uniwersytet Gdański » Wydział Filologiczny

80-952 Gdańsk, Pomorskie
ul. Wita Stwosza 55, Zobacz na mapie
Tel: (58) 523-28-99 wew. 28 99
Fax: (58) 341-16-66
WWW: http://www.fil.ug.edu.pl
Email: dziekanat@fil.ug.gda.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Amerykanistyka Amerykanistyka - Licencjackie stacjonarne Amerykanistyka - Magisterskie uzupełniające stacjonarne
Filologia angielska Filologia angielska - Licencjackie stacjonarne Filologia angielska - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Filologia angielska - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Filologia angielska - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Filologia polska Filologia polska - Licencjackie stacjonarne Filologia polska - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Filologia polska - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Filologia polska - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Filologia polska z dwuprzedmiotową specjalnością nauczycielską - kaszubistyczną Filologia polska z dwuprzedmiotową specjalnością nauczycielską - kaszubistyczną - Licencjackie stacjonarne
Filologia polska spec. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa Filologia polska spec. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Filologia polska spec. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Filologia germańska Filologia germańska - Licencjackie stacjonarne Filologia germańska - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Filologia germańska - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Filologia germańska - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Lingwistyka stosowana Lingwistyka stosowana - Licencjackie stacjonarne Lingwistyka stosowana - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Filologia klasyczna Filologia klasyczna - Licencjackie stacjonarne Filologia klasyczna - Magisterskie uzupełniające stacjonarne
Filologia romańska Filologia romańska - Licencjackie stacjonarne Filologia romańska - Magisterskie uzupełniające stacjonarne
Filologia rosyjska Filologia rosyjska - Licencjackie stacjonarne Filologia rosyjska - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Filologia rosyjska - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Filologia rosyjska - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Skandynawistyka Skandynawistyka - Licencjackie stacjonarne Skandynawistyka - Magisterskie uzupełniające stacjonarne
Slawistyka Slawistyka - Licencjackie stacjonarne Slawistyka - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Slawistyka - Magisterskie uzupełniające stacjonarne
Kulturoznawstwo Kulturoznawstwo - Licencjackie stacjonarne Kulturoznawstwo - Magisterskie uzupełniające stacjonarne
Logopedia Logopedia - Licencjackie stacjonarne Logopedia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne
Rosjoznawstwo Rosjoznawstwo - Licencjackie stacjonarne Rosjoznawstwo - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Wiedza o teatrze Wiedza o teatrze - Licencjackie stacjonarne
Nauczanie języka angielskiego (eksternistyczne)
Nauczanie języka niemieckiego (eksternistyczne)

Władze Wydziału


Dziekan Wydziału Filologicznego

prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa, e-mail: dziekanat@fil.ug.gda.pl
tel. 58 523 21 96 lub wew. 21 96
Dzień przyjęć:
 • środa w godz. 10.00-13.00 (po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu: 58 523 21 96 lub wew. 21 96) - pokój nr 2.26
Prodziekan ds. Kształcenia
prof. dr hab. Franciszek Apanowicz; e-mail: finfa@ug.gda.pl
tel. 58 523 21 66, wew. 21 66
Konsultacje w pokoju nr 2.25
 • środy w godz. 14.00 - 15.00
 • piątki w godz. 12.00 - 13.00
Prodziekan ds. Studenckich
dr Urszula Patocka-Sigłowy,
tel. 58 523 21 66, wew. 21 66, e-mail: upatocka@ug.edu.pl
Godziny przyjęć studentów w pokoju nr 2.25
 • środy w godz. 10.00-11.00
 • czwartki w godz. 10.00-11.00
 • urlop 26.07.2010-29.08.2010
Dodatkowy dyżur dla studentów studiów niestacjonarnych 8 listopada 2009 r. w godz. 13.30 -15.00.
Prodziekan ds. Nauki
prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek
tel. 58 523 21 66, wew. 21 66
Konsultacje w pokoju nr 2.25
 • środa w godz. 14.00-15.00
 • czwartki w godz. 12.00-13.00
Kierownik Dziekanatu
dr Katarzyna Świerk
tel. 58 523 21 96, wew. 21 96 e-mail: dziekanat@fil.ug.gda.pl

Biogramy:

Dziekan Wydziału Filologicznego

prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa

 

Droga naukowa:
 • Magister filologii angielskiej – 1974- UAM w Poznaniu
 • Doktor nauk humanistycznych – 1978 – UAM w Poznaniu
 • Doktor habilitowany -1993- Uniwersytet Gdański
 • Profesor UG – 1995
 • Prorektor ds. nauki 1996-2002
 • Rektor UG 2002-2008
 • Dziekan Wydziału Filologicznego 2008-2012
 • Profesor honorowy Beijing Foreign Studies University - 2008
Zainteresowania naukowe
Prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa specjalizuje się we współczesnej literaturze amerykańskiej, historii kultury amerykańskiej, historii teatru amerykańskiego XX wieku, a w szczególności historii teatru afro- amerykańskiego, teorii literatury, semiotyce literackiej i ewolucjonistycznej kognitywistyce literackiej.
Publikacje i najważniejsze publikacje
Autor wielu cenionych prac z zakresu kulturoznawstwa i współczesnej literatury amerykańskiej. Do swoich najważniejszych publikacji zalicza monografię Sztuka czarnego teatru 1968-1982, wydaną w 1993 roku oraz współautorstwo (5 rozdziałów, 145 str.) Historii literatury amerykańskiej XX wieku pod red. prof. Agnieszki Salskiej (Universitas, Kraków, 2003). Uczestnik kilkudziesięciu amerykanistycznych konferencji naukowych w kraju i zagranicą (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, USA, Kanada, Japonia).
Osiągnięcia dydaktyczne
Promotor 9 zakończonych doktoratów, 2 recenzje doktorskie, opiekun 4 otwartych przewodów doktorskich, promotor ok. 300 prac magisterskich i kilkudziesięciu prac licencjackich.
Członkostwo w towarzystwach naukowych
Członek PASLA, American Studies Association, Europejskiego Stowarzyszenia Badań Amerykańskiego, European International Educators’ Association, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (wiceprezes od 2 kadencji), Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego.

Prodziekan ds. Studenckich
dr Urszula Patocka-Sigłowy
Droga naukowa
 • Magister filologii rosyjskiej – 1995 – Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Gdański
 • Magister ekonomii – 1999 – Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański
 • Doktor nauk humanistycznych – 2003 – Wydział Filologiczno-Historyczny, Uniwersytet Gdański
Stanowiska w administracji UG
16.12.1999-30.09.2000 – p.o. Kierownik Zakładu Języków Wschodniosłowiańskich
15.10.2003-30.06.2004 – p.o. Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej
01.09.2005-31.08.2008 – Zastępca Dyrektora Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej ds. Kształcenia
01.09.2008 – 31.08.2012 – Prodziekan Wydziału Filologicznego ds. Studentów
Zainteresowania naukowe
Język wypowiedzi dziennikarskiej, dyskurs medialny, język jako narzędzie perswazji, język polityki, autoprezentacja i kreowanie publicznego wizerunku, wartościowanie w języku, przemiany dyskursu publicznego.
 
Zainteresowania pozanaukowe
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne i polityczne (głównie kraje Europy Środkowej i Wschodniej), zagadnienia dyplomacji i prawa międzynarodowego, nowoczesne metody zarządzania organizacją.
 
Osiągnięcia dydaktyczne
Promotor 28 prac magisterskich.
Członkostwo w towarzystwach naukowych
Członek Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium” oraz Towarzystwa Kultury Języka.

Prodziekan ds. Kształcenia
prof. dr hab. Franciszek Apanowicz
 • W 1974 roku ukończył filologię rosyjską na Uniwersytecie Gdańskim i uzyskał tytuł magistra filologii rosyjskiej na podstawie pracy magisterskiej pt. Moralna i filozoficzna problematyka prozy Michała Priszwina lat 1918–1941, napisanej pod kierunkiem doc. dr hab. Gabrieli Porębiny. W 1975 roku praca została wyróżniona na Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich.
 • W roku 1983 obronił rozprawę doktorską pt. Problematyka gatunku prozy fabularnej Michała Priszwina okresu porewolucyjnego (poetyka „powieści-bajki”), napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Janiny Sałajczyk. Rozprawa została zakwalifikowana przez Komitet Słowianoznawstwa PAN do publikacji w wydawnictwie naukowym „Ossolineum”, w którym w roku 1988 ukazała się pt. Zagadnienia poetyki „powieści-bajki” Michała Priszwina.
 • W 1997 r. uzyskał habilitację na podstawie rozprawy pt. „Nowa proza” Warłama Szałamowa. Problemy wypowiedzi artystycznej, opublikowaną w Wydawnictwie UG w 1996 r. Rozprawa była realizowana przy wsparciu grantu KBN, który uzyskał w 1995 r. Książka została uhonorowana Nagrodą Wojewody Gdańskiego jako najlepsza książka krytyczna 1996 roku.
 • W latach 1999–2001 wziął udział w międzynarodowym projekcie badawczym Rosja i Europa u progu XXI wieku, wykonywanym przez badaczy z Rosji, Polski, Czech i innych krajów, na bazie międzynarodowego programu naukowego Research Support Scheme. W rezultacie tych badań opublikował w kraju i za granicą szereg artykułów naukowych i książkę pt. Obrazy Rossii i Jewropy w prozie i dniewnikach Michaiła Priszwina, która ukazała się w wydawnictwie naukowym „Śląsk” w Katowicach w 2002 roku w serii Biblioteki „Przeglądu Rusycystycznego”. Książka została uhonorowana Nagrodą Rektora Uniwersytetu Gdańskiego I stopnia.
 • W 2004 r. na mocy postanowienia Prezydenta RP uzyskał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych i został awansowany w Uniwersytecie Gdańskim na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony. Od dnia 1 lipca 2008 roku jest profesorem zwyczajnym.
 • Opublikował łącznie około stu prac naukowych, w tym siedem książek: trzy oryginalne autorskie monografie naukowe, jedną we współautorstwie i trzy pod swoją redakcją naukową, a także ponad osiemdziesiąt oryginalnych artykułów naukowych.
 • Prowadził zajęcia dydaktyczne (wykłady i ćwiczenia) z historii literatury rosyjskiej wieku XIX i XX (a sporadycznie także innych okresów), teorii literatury, metodologii badań literackich, wstępu do literaturoznawstwa, kultury Rosji, przekładu literackiego oraz wykłady monograficzne (Rosyjska literatura łagrowa), seminaria magisterskie i doktorskie. Dotąd wypromował około siedemdziesięciu magistrów i kieruje obecnie rozprawami doktorskimi trojga doktorantów. Wykłada na Uniwersytecie Gdańskim, przez dwa lata wykładał w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy (lata 1986 – 1988), wygłosił cykl wykładów w Centrum Badań nad Literaturą i Kulturą Słowiańską na Sorbonie IV w Paryżu (1994 rok).
 • W latach 1999–2005 pełnił funkcję prodziekana ds. Studiów Zaocznych Wydziału Filologiczno-Historycznego UG, w latach 2005–2008 funkcję dyrektora Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej.
 • Jest członkiem Komitetu Słowianoznawstwa PAN (od 2007 r.), członkiem Komisji Przekładoznawczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów w Lublianie (od 2003 r.), członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopism naukowych „Przegląd Rusycystyczny” (od 2000 r.) i „Acta Neophilologica” (od 2006 r.), wiceprzewodniczącym Zarządu Regionalnego Województwa Pomorskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód.
 

 
Prodziekan ds. Nauki

 prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek

 

Urodzony w roku 1953 w Gdańsku. Historyk literatury, eseista i wydawca. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Był członkiem redakcji „Litterariów”, „Punktu” i „Pod­punktu”, a także rocznika „Punkt po Punkcie”. Współredagował z Marią Janion trzy tomy z serii „Transgresje” (Galernicy wrażliwości, 1981, Osoby, 1984, Maski, 1986). Razem ze Stefanem Chwinem napisał książkę Bez autorytetu. Szkice (1981), za którą w 1983 roku otrzymał nagrodę Fundacji im. Kościelskich. W latach dziewięćdziesiątych zajmował się kultem pośmiertnym Adama Mickiewicza (Zwłoki Mickiewicza. Próba nekrografii poety, 1997) oraz twórczością kilku pisarzy dwudziestowiecznych (Peiper, Schulz, Białoszewski). Jest współautorem Słownika schulzowskiego (2002) oraz cyklu pięciu podręczników do nauki języka polskiego w szkołach średnich („Między tekstami”, 2002–2005). W 2002 opublikował antologię Wymiary śmierci, a w 2008 zbiór szkiców [nienapisane]. W druku znajduje się zredagowana przez niego antologia Mickiewicz w „Pamiętniku Literackim” oraz druga część nekrografii pt. Spór o martwego wieszcza. Pośmiertne dzieje Adama Mickiewicza.


Kierownik Dziekanatu

dr Katarzyna Świerk
Droga naukowa
 • Magister ochrony środowiska, Zakład Inżynierii Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański, 2002 r.,
 • Studia podyplomowe Analityka zanieczyszczeń środowiska i żywności, Politechnika Gdańska, 2004 r.,
 • Doktor nauk chemicznych, Wydział Chemii, 2007 r.
 • Studia podyplomowe Auditing Ekologiczny, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, 2007 r.
Zainteresowania naukowe
Specjacja metali ciężkich w osadach galwanicznych i glebach, metody odzysku metali ciężkich z osadów przemysłowych, odnawialne źródła energii
 Najważniejsze publikacje
1. Bielicka A., Bojanowska I., Świerk K., Recovery of chromium from galvanic sludges, Ann. Polish.Chem. Soc., vol.3,2004, 1132-1135
2. Bielicka A., Bojanowska I., Świerk K., Composting of municipal sewage sludge – product quality, Ann. Polish Chem. Soc., vol.3,2004, 1136-1139
3. Bielicka A., Bojanowska I., Świerk K., Sequential extraction of metals from galvanic wastewater sludge, Ann. Polish Chem. Soc., vol.3,2004, 1183-1185
4. Świerk K., Bielicka A., Bojanowska I., Leaching of heavy metals from galvanic sludge, Ann. Polish Chem. Soc., vol. II, 304-307,2005
5. Bielicka A., Świerk K., Bojanowska I., Kowalczyk J., Chemical fractionation of heavy metals in galvanic wastewater sludge, Ann. Polish Chem. Soc., vol. II, 114-117,2005
6. Świerk K., Bielicka A., Bojanowska I., Lempart M., Maćkiewicz Z., Chemical forms of heavy metals in some type of soils, Ann. Polish Chem. Soc, opublikowana w formie elektronicznej wraz z materiałami zjazdowymi PTChem, 2006
7. Bielicka A., Świerk K., Bojanowska I., Lempart M., Investigation of heavy metals mobility in industrial waste polluted soils, Ann. Polish Chem. Soc., opublikowana w formie elektronicznej wraz z materiałami zjazdowymi PTChem, 2006
8. Świerk K., Bielicka A., Bojanowska I., Maćkiewicz Z., Investigation of heavy metals fraction in industrial sludge, Polish. J. Environ. Stud., Vol.16, No.3,447-452,2007
9. Bielicka A., Bojanowska I., Świerk K., „Ekstrakcja sekwencyjna w ocenie mobilności metali ciężkich w układzie gleba/przemysłowy osad ściekowy”, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, Nr 31,74-78,2007
Zainteresowania pozanaukowe
Programy Unii Europejskiej, pozyskiwanie funduszy na rozwój edukacji i szkolnictwa wyższego w ramach projektów ministerialnych i regionalnych, popularyzacja zagadnień z zakresu ochrony środowiska na łamach portalu ekologicznego www.ekoinfo.pl
Członkowstwo w towarzystwach naukowych
Od 2003 roku członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Dziekanat


WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
(Faculty of Languages)
ul. Wita Stwosza 55,80-952 Gdańsk 5
centrala (58) 523 28 99, wew. 28 99
portiernia (58) 523 21 11, wew. 21 11
tel./ fax. (58) 523 20 53, wew. 20 53

DZIEKANAT WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO
 • Kierownik Dziekanatu - dr Katarzyna Świerk, tel. 58 523 21 96, wew. 21 96, e-mail: dziekanat@fil.ug.gda.pl - pokój 2.26
 • mgr Teresa Gałęzowska, st. specjalista ds. finansów, e-mail: t.galezowska@ug.gda.pl, tel./ fax 58 523 20 53, wew. 20 53 - pokój 2.26
 • mgr Anna Malcer-Zakrzacka, gł. specjalista ds. promocji, tel. 58 523 25 35, wew. 25 35, e-mail: malcer@ug.gda.pl - pokój 2.24
 • Danuta Nowosielska, obsługa administracyjna, tel. 58 523 20 48, wew. 2048 - pokój 2.24
 • Joanna Oleszek, sprawy doktorantów, tel. 58 523 29 59, wew. 29 59, e-mail: j.oleszek@ug.gda.pl - pokój 2.26
 • Dorota Pokora, sprawy dot. modułu kształcenia, tel. 523 40 13, wew. 40 13, e-mail: d.pokora@ug.gda.pl - pokój 2.24

 OBSŁUGA STUDENTÓW

pokoje 2.57 i 2.57a (I piętro)
pokój 4.9 - sprawy socjalne (III piętro)
pokój 2.26 - sprawy doktorantów (I piętro)

imię
i nazwisko

e-mail

telefon

obsługa studentów na kierunkach

 


 


 


studia stacjonarne

studia niestacjonarne

Urszula Choińska

fhuc@univ.gda.pl

523 20 49

 • filologia angielska
 • filologia germańska

 


Dorota Jach

fildj@univ.gda.pl

523 23 79

 • slawistyka
 • logopedia
 • filologia polska

Aldona Ługowska

fhal@ug.gda.pl

523 25 06

 • filologia polska

 


Alicja Mielewczyk

fham@univ.gda.pl

523 21 56

 • sprawy socjalne studentów: stypendia, akademiki i praktyki studenckie

mgr Maria Mindak

mindak@univ.gda.pl

523 21 39

 • skandynawistyka
 • filologia rosyjska
 • filologia romańska
 • filologia germańska
 • rosjoznawstwo
 • slawistyka

Joanna Oleszek

j.oleszek@ug.gda.pl

523 29 59

 • Filologiczne Studia Doktoranckie - III stopień, przewody doktorskie
 • Filologiczne Studia Doktoranckie - III stopień

Wioletta Potakowska

fhwp@univ.gda.pl

523 20 49

 • filologia rosyjska
 • filologia romańska
 • rosjoznawstwo

 


Dorota Zalewska

fhdza@univ.gda.pl

523 23 79

 • kulturoznawstwo,
 • amerykanistyka
 • filologia angielska II stopień
 • filologia polska specjalizacja bibliotekoznawcza
Terasa Walas teresa.walas@ug.gda.pl 523 40 14
 • filologia klasyczna
 • lingwistyka stosowana
 • wiedza o teatrze
 • filologia angielska I stopień
 • lingwistyka stosowana

Podstawowe informacje dla studentów:

Gdzie?

Dziekanat Wydziału Filologicznego znajduje się przy ul. Wita Stwosza 55 w Gdańsku Oliwie, pokoje 2.57 i 2.57a (I piętro) oraz 4.9 (III piętro)

Kiedy?

Godziny przyjmowania studentów:

- poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki - 10.00-13.00

- środy i soboty dziekanat nieczynny

Pamiętaj:

Legitymacje studenckie:

Studenci I roku studiów mają obowiązek umieszczenia aktualnego zdjęcia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów według instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej: irk.ug.gda.pl oraz wpłacenia opłaty za legitymację 17 zł i za indeks 4 zł. Wydanie legitymacji studenckiej może nastąpić nie wcześniej niż po upływie tygodnia od wpłacenia opłaty. Studenci I roku otrzymują legitymację studencką 30 września 2009 po dopełnieniu wszystkich formalności.


Instytuty


INSTYTUT ANGLISTYKI
(Institute of English)
Adres: 80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55
tel./fax: (0 58) 523-25-13Dyrektor Instytutu:
prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński

Zastępca Dyrektora ds. Studenckich:
tel. 523-25-13, wew. 2513 lub 523-24-80, wew. 2480

Zastępca Dyrektora ds. Nauki:
prof. UG, dr hab. David Malcolm
tel. 523-25-13, wew. 2513 lub 523-24-80, wew. 2480

SEKRETARIAT:
Katarzyna Mostowska
tel./fax: (0-58) 523-25-13, wew. 2513, e-mail: amgkm@ug.gda.pl
Izabela Żochowska
tel. (058) 523-25-50, wew. 2550, e-mail: angizo@ug.gda.pl

 

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ

flaGer

(Institute of German Philology)
Adres: 80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55
tel. (0-58) 523 21 60 lub wew. 21 60,
tel./fax. (0-58) 523-20-64
e-mail: sekger@univ.gda.pl


 • Dyrektor Instytutu
  prof. zw. dr hab. Andrzej Kątny
  (0-58) 523 21 60 lub wew. 21 60

 


 • Zastępca Dyrektora ds. Nauki
  prof. UG, dr hab. Danuta Olszewska
  tel. (0-58) 523 21 90 lub wew. 21 90

 


 • Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych
  dr Katarzyna Lukas
  tel. (0-58) 523 21 24 lub wew. 21 24, e-mail: katarzyna.lukas@wp.pl

 

 • Sekretariat:
  mgr Magdalena Osolińska-Tworkowska
  pokój 4.18, tel.: (058) 523-21-60 lub wew. 2160
  fax.: (058) 523-20-64
  e-mail: sekger@univ.gda.pl

 

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ
(Institute of Polish Language and Literature)

80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55
tel. (58) 523-21-85
e-mail: polsek@ug.edu.pl

 

 

INSTYTUT FILOLOGII WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ
Adres: 80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55
(0 58) 523-21-34
e-mail: ifilsl@univ.gda.pl


Dyrektor Instytutu:
prof. UG, dr hab. Marcelina Grabska
tel. (0 58) 523-21-34
e-mail: ifilsl@univ.gda.pl

Z-ca Dyrektora ds. Nauki:
prof. UG, dr hab. Tadeusz Bogdanowicz
tel. (0 58) 523-21-34
e-mail: ifilsl@univ.gda.pl

Z-ca Dyrektora ds. Kształcenia:
dr Katarzyna Arciszewska
tel. (0 58) 523-21-34
e-mail: ifilsl@univ.gda.pl

Sekretariat:
Elżbieta Pluta
tel. (0 58) 523-21-34
e-mail: ifilsl@univ.gda.pl