Jesteś w: Home » Uniwersytet Gdański » Wydział Historyczny » Archeologia
Szukaj w mieście
Uniwersytet Gdański » Wydział Historyczny » Archeologia

80-952 Gdańsk, Pomorskie
ul. Wita Stwosza 55, Zobacz na mapie
Tel: (58) 523 28 99 wew. 28 99
Fax: (58) 341-16-66
WWW: http://www.historia.ug.edu.pl
Email: dziek_his@univ.gda.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Archeologia Archeologia - Licencjackie stacjonarne Archeologia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne

Specjalności


Archeologia powszechna i specjalność archeologia śródziemnomorska. O przydziale do specjalności archeologia śródziemnomorska, decyduje Komisja Rekrutacyjna na podstawie deklaracji kandydata i wyniku postępowania rekrutacyjnego.


O Kierunku


Archeologia to fascynująca podróż w przeszłość. W Polsce i innych krajach UE po ukończeniu archeologii, dzięki ustawodawstwu narzucającemu konieczność ochrony dziedzictwa archeologicznego można znaleźć interesującą pracę. Studenci poznają wszystkie etapy rozwoju kultury człowieka, od jego pojawienia się, poprzez pierwsze cywilizacje aż do wieków średnich. Poznają elementy archeologii śródziemnomorskiej i antropologii kulturowej. Praktyki wakacyjne po każdym roku studiów obejmujące badania wykopaliskowe w kraju lub za granicą, pozwalają zdobyć niezbędne doświadczenie i umiejętności.


Program Studiów


Program studiów obejmuje m.in. filozofię i teorię kultury, historię starożytną, historię średniowiecza, wstęp do archeologii, wstęp do pradziejów powszechnych, archeologię powszechną (kolejno wszystkie epoki od paleolitu do nowożytności), archeologię śródziemnomorską, paleoekologię z elementami archeobotaniki, antropologię fizyczną, metodykę badań terenowych, muzealnictwo archeologiczne, techniki informatyczne w archeologii oraz wykłady specjalizacyjne, jak np. prehistoria sztuki, bronioznawstwo średniowieczne, ochrona i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym, podstawy konserwacji zabytków archeologicznych, migracje i szlaki handlowe epoki brązu, podstawy gospodarcze plemion barbarzyńskich, antropologia dawnych Słowian, archeologia Palestyny.


Sylwetka absolwenta


Absolwent studiów pierwszego stopnia może kształcić się dalej lub podjąć pracę w charakterze technika archeologicznego.
Po studiach drugiego stopnia może podjąć pracę w instytucjach zatrudniających archeologów, od dużych instytutów naukowych, przez muzea archeologiczne, muzea regionalne i służbę konserwatorską, po małe firmy prywatne wyspecjalizowane w ratownictwie archeologicznym. Absolwent kierunku opanował metody prowadzenia prac wykopaliskowych, zna współczesne metody prac badawczych, umie zaprojektować wystawę muzealną, napisać artykuł naukowy i przedstawić ofertę wykonania wykopalisk.