Jesteś w: Home » Uniwersytet Gdański » Wydział Historyczny » Etnologia
Szukaj w mieście
Uniwersytet Gdański » Wydział Historyczny » Etnologia

80-952 Gdańsk, Pomorskie
ul. Wita Stwosza 55, Zobacz na mapie
Tel: (58) 523 28 99 wew. 28 99
Fax: (58) 341-16-66
WWW: http://www.historia.ug.edu.pl
Email: dziek_his@univ.gda.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Etnologia Etnologia - Licencjackie stacjonarne Etnologia - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Specjalności


Antropologia ludów plemiennych, Antropologia Kaszub i Pomorza.


O Kierunku


Etnologia należy do dyscypliny humanistycznej, której przedmiotem badania jest człowiek jako istota społeczna i kulturowa. Ukazując bogactwo ludzkiego bytowania unaoczniają jedność gatunku Homo sapiens. Etnologia opisuje ludy egzotyczne i mechanizmy funkcjonowania kultury. Bada także współczesne społeczeństwa wysokorozwinięte, zjawiska kultury masowej i popularnej, wielkie ruchy etniczne, nacjonalistyczne, religijne, a także procesy globalizacji kultury.


Program Studiów


Program studiów I stopnia obejmuje przedmioty podstawowe-etnologiczne oraz specjalizacyjne. Przewidziane są dwie specjalności do wyboru: Antropologia Kaszub i Pomorza, Antropologia ludów plemiennych.
Studia mają za zadanie poznawanie i pielęgnowanie tradycji regionalnej, a z drugiej wiedzy etnologicznej dotyczącej pozaeuropejskich kultur związanych z eksploatacją mórz. Studenci uzyskują solidne podstawy metodologiczno - teoretyczne i umiejętność posługiwania się procedurami interpretacyjnymi. Z tego względu w toku studiów kładzie się duży nacisk na praktykę terenową, muzealniczą, praktykę prowadzenia sondażu i wywiadu środowiskowego.


Sylwetka absolwenta


Absolwenci Etnologii posiadają ogólną wiedzę humanistyczną oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu etnologii. Orientują się w problematyce zjawisk kulturowych, organizowania i funkcjonowania kultury oraz znaczenia kultury i historycznej zmienności form kulturowych w etnokulturowej różnorodności świata. Są przygotowani do pracy w instytucjach kulturalnych, oświatowych, turystycznych, w mediach jako eksperci od spraw kultur pozaeuropejskich, w placówkach państwowych oraz w reklamie i marketingu.