Jesteś w: Home » Uniwersytet Gdański » Wydział Historyczny » Historia
Szukaj w mieście
Uniwersytet Gdański » Wydział Historyczny » Historia

80-952 Gdańsk, Pomorskie
ul. Wita Stwosza 55, Zobacz na mapie
Tel: (58) 523 28 99 wew. 28 99
Fax: (58) 341-16-66
WWW: http://www.historia.ug.edu.pl
Email: dziek_his@univ.gda.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Historia Historia - Licencjackie stacjonarne Historia - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Historia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Historia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Specjalności


Na studiach pierwszego stopnia: nauczycielska (w zakresie nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie) i archiwalna.

Na studiach drugiego stopnia: nauczycielska.


O Kierunku


Warto studiować historię na UG ponieważ:


- posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową (9 profesorów tytularnych),
- rozwijamy zainteresowania lub pomagamy w ich ukierunkowaniu,
- przygotowujemy do pracy w zawodzie nauczyciela lub archiwisty,
- przekazujemy gruntowną wiedzę przy zastosowaniu najnowszych technik i środków multimedialnych,
- współpracujemy z wieloma ośrodkami zagranicznymi oraz uczestniczymy w szeregu programów międzynarodowej wymiany studentów (np. Dania, Niemcy, Turcja),
- dajemy możliwości udziału w wielu kołach naukowych, konferencjach i spotkaniach z najwybitniejszymi autorytetami naukowymi.


Program Studiów


Program studiów I stopnia składa się z trzech bloków przedmiotowych a ich integralną częścią są praktyki zawodowe odbywane w szkołach lub archiwach:


Blok I - to przedmioty obowiązkowe związane z podziałem na epoki historyczne a także nauki przygotowujące do podjęcia samodzielnych badań i budowy warsztatu historycznego oraz lektoraty (języka łacińskiego i jednego nowożytnego);
Blok II - to przedmioty fakultatywne - które student wybiera samodzielnie, według swoich zainteresowań naukowych, zgodnie z limitem godzin ustalonym dla każdej specjalizacji na dany rok akademicki (wykłady monograficzne i wspomagające);
Blok III - to przedmioty związane z wybraną specjalizacją.


Program studiów II stopnia umożliwia samodzielne studiowanie wybranych zagadnień historycznych i doskonalenie warsztatu naukowego, których celem jest przygotowanie pracy magisterskiej. Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia ze specjalizacją nauczycielską mogą kontynuować kurs pedagogiczny, uprawniający do nauczania historii w liceum.


Sylwetka absolwenta


Nasi studenci to przede wszystkim ludzie świetnie wykształceni i przygotowani zarówno do pracy w zawodzie nauczyciela lub archiwisty, jak i wielu pokrewnych. Są to nieprzeciętne osobowości, nastawione na twórczą pracę i sukces. Nasi studenci zdobywają zarówno wiedzę specjalistyczną, ogólną, znajomość języków obcych, a także pozyskują szerokie kontakty towarzyskie i zawodowe.