Szukaj w mieście
Uniwersytet Gdański » Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki » Bioinformatyka

80-952 Gdańsk, Pomorskie
ul. Wita Stwosza 57, Zobacz na mapie
Tel: (58) 523-21-00 lub wew. 21 00
Fax: (58) 523-22-66 lub wew. 22 66
WWW: http://www.mfi.ug.edu.pl
Email: rekug@ug.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Bioinformatyka Bioinformatyka - Licencjackie stacjonarne

O Kierunku


Bioinformatyka zajmuje się zastosowaniem technik informatycznych i matematycznych w badaniach układów biologicznych. Umiejętność przetwarzania gigantycznej ilości informacji uzyskiwanych w czasie badania genomów i proteomów organizmów żywych jest niezbędna nie tylko w pracy naukowej, ale także w zastosowaniach praktycznych w biologii, biochemii, biofizyce, biotechnologii i medycynie. Pojawiło się więc zapotrzebowanie na bioinformatyków w instytucjach naukowo-badawczych i komercyjnych. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom cztery Wydziały Uniwersytetu Gdańskiego: Biologii, Matematyki, Fizyki i Informatyki, Biotechnologii oraz Chemii, uruchamiają makrokierunek Bioinformatyka począwszy od roku akademickiego 2010/11. Licencjaci bioinformatyki będą mogli kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia.


Program Studiów


Studenci otrzymają solidne podstawy teoretyczne i praktyczne z biologii, matematyki, informatyki, chemii, fizyki i programowania na pierwszym roku studiów. Drugi rok jest przeznaczony na pogłębienie umiejętności informatycznych (algorytmy, struktury i bazy danych, usługi sieciowe), biologicznych (biologia molekularna, biopolimery, biochemia, fizjologia, techniki ustalania struktur, sekwencjonowanie) i matematycznych (rachunek prawdopodobieństwa, statystyka, matematyka obliczeniowa). Taksonomia i filogenetyka, biofizyka oraz przedmioty bioinformatyczne: biologiczne bazy danych, techniki bioinformatyczne, modelowanie molekularne, wykłady specjalizacyjne oraz pracowania licencjacka będą realizowane na trzecim roku.


Sylwetka absolwenta


Absolwenci makrokierunku bioinformatyka będą przygotowani do operowania jednocześnie wiedzą z zakresu biologii i informatyki oraz fizyki, chemii i matematyki. Uzyskają gruntowne wykształcenie w zakresie stosowania różnorodnych metod bioinformatycznych oraz umiejętność stosowania tych metod i narzędzi nauk matematyczno-przyrodniczych w problemach biologicznych. Będą dobrze rozumieć działanie współczesnych systemów komputerowych oraz posiadać wiedzę z zakresu podstaw informatyki, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych umożliwiających aktywny udział w realizacji projektów bioinformatycznych. Absolwenci znajdą zatrudnienie jako specjaliści w zakresie metod bioinformatycznych w instytucjach, zarówno naukowych jak i komercyjnych, zajmujących się badaniami biologicznymi, a także w instytucjach medycznych wykorzystujących zdobycze genetyki w diagnostyce medycznej i projektowaniu terapii.