Szukaj w mieście
Uniwersytet Gdański » Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki » Fizyka

80-952 Gdańsk, Pomorskie
ul. Wita Stwosza 57, Zobacz na mapie
Tel: (58) 523-21-00 lub wew. 21 00
Fax: (58) 523-22-66 lub wew. 22 66
WWW: http://www.mfi.ug.edu.pl
Email: rekug@ug.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Fizyka Fizyka - Licencjackie stacjonarne Fizyka - Magisterskie uzupełniające stacjonarne

Specjalności


I stopień: Fizyka, Fizyka biomedyczna, Fizyka komputerowa, Informatyka kwantowa, Nanostruktury i nanotechnologia, specjalizacja nauczycielska (specjalność: Fizyka z matematyką).


II stopień: Fizyka, Fizyka biomedyczna, Fizyka komputerowa, Master studies on quantum information, specjalizacja nauczycielska: (specjalność: Fizyka z informatyką, Fizyka z matematyką).


O Kierunku


Obecnie w Polsce i na całym świecie brakuje absolwentów wyższych uczelni o profilu nauk ścisłych. Deficyt ten będzie się pogłębiał w najbliższych latach. Każdy zainteresowany zdobyciem atrakcyjnej pracy powinien doskonalić swe umiejętności w zakresie nauk ścisłych. Studia na kierunku Fizyka zawierają w sobie dodatkowo spory zasób wiedzy z matematyki wyższej oraz informatyki. Dyplom magistra fizyki jest przepustką do ciekawej pracy nie tylko w Polsce ale w wielu innych krajach gdyż wiedza tu zdobyta ma charakter globalny i ponadustrojowy. Fizyka jako jedyna na Pomorzu ma kategorię PIERWSZĄ (najwyższą) w klasyfikacji Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego jednostek prowadzących badania naukowe z zakresu fizyki, a także posiada prawa do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w zakresie nauk fizycznych. Studenci fizyki uczestniczyć mogą w wymianie naukowej i dyaktycznej realizując fragment studiów na innych uczelniach polskich lub zagranicznych (zwłaszcza w krajach UE). Studia na kierunku fizyka są bezpłatne. Istnieje natomiast program stypendialny dla najlepszych studentów oraz stypendia socjalne.


Program Studiów


Studia prowadzone są w systemie trójstopniowym:


Pierwszy i drugi stopień: Fizyka, Fizyka biomedyczna, Fizyka komputerowa oraz Fizyka z matematyką (jako specjalizacja nauczycielska dająca uprawnienia do nauczania fizyki i matematyki) Ponadto na drugim stopniu studiów uruchomiona jest specjalność Master studies on quantum information (zaawansowane studia o profilu teoretycznym w języku angielskim).
Po trzyletnich studiach licencjackich można podjąć dwuletnie studia magisterskie. Na uzdolnionych absolwentów tych studiów czekają studia doktoranckie jako trzeci stopień studiów.


Sylwetka absolwenta


Studia na kierunku Fizyka kształcą absolwenta wszechstronnie. Absolwenci nasi pracują w placówkach naukowych, obsługują zaawansowaną aparaturę medyczną w służbie zdrowia, pracują jako analitycy w bankach, firmach ubezpieczeniowych,
w laboratoryjnym zapleczu wdrożeniowym przemysłu. Absolwenci o specjalizacji nauczycielskiej niemal natychmiast rozchwytywani są przez szkoły ponadpodstawowe głównie ze względu na uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów - fizyki oraz matematyki.