Szukaj w mieście
Uniwersytet Gdański » Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki » Fizyka medyczna

80-952 Gdańsk, Pomorskie
ul. Wita Stwosza 57, Zobacz na mapie
Tel: (58) 523-21-00 lub wew. 21 00
Fax: (58) 523-22-66 lub wew. 22 66
WWW: http://www.mfi.ug.edu.pl
Email: rekug@ug.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Fizyka medyczna Fizyka medyczna - Licencjackie stacjonarne

O Kierunku


Studia na kierunku prowadzone są przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydział Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Połączenie sił dwóch uczelni ma na celu wszechstronne wykształcenie absolwenta w zakresie zagadnień fizyki medycznej. Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do pracy jako fizyka medycznego czyli wyposażanie absolwenta w umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych oraz korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz technicznych systemów diagnostycznych.


Program Studiów


Student w trakcie studiów zdobywa wiedzę w zakresie:
. fizyki opartą na gruntownych podstawach matematyczno - przyrodniczych, którą potrafi stosować w różnych działach medycyny i ochrony zdrowia oraz metod gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji.
. biomedycyny, która umożliwia mu porozumienie z personelem medycznym, w szczególności z lekarzami.
. działania różnego rodzaju sprzętu medycznego używanego w diagnostyce lekarskiej
w szpitalach, ośrodkach zdrowia, przychodniach lekarskich (aparaty rentgenowskie, tomografy komputerowe, gammakamery i inne), metod fizycznych stosowanych w diagnostyce medycznej oraz w radioterapii.


Sylwetka absolwenta


Absolwent potrafi stosować właściwą fizyczną metodykę i aparaturę (terapeutyczną, diagnostyczną, pomiarową) prowadzić pomiary zjawisk fizycznych pochodzących od pacjenta, aparatury lub fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia; sprawdzać poprawność działania urządzeń stosowanych w medycynie i ochronie zdrowia, w tym i oprogramowania; stosować rachunek błędów i statystyki; pełnić rolę inspektora ochrony przed szkodliwymi czynnikami w medycynie w tym w szczególności inspektora ochrony radiologicznej.