Szukaj w mieście
Uniwersytet Gdański » Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki » Matematyka

80-952 Gdańsk, Pomorskie
ul. Wita Stwosza 57, Zobacz na mapie
Tel: (58) 523-21-00 lub wew. 21 00
Fax: (58) 523-22-66 lub wew. 22 66
WWW: http://www.mfi.ug.edu.pl
Email: rekug@ug.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Matematyka Matematyka - Licencjackie stacjonarne Matematyka - Magisterskie uzupełniające stacjonarne

Specjalności


I stopień: matematyka, matematyka ekonomiczna oraz specjalizacja nauczycielska o specjalności matematyka z informatyką
II stopień: matematyka finansowa, matematyka teoretyczna, metody numeryczne i informatyka oraz specjalizacja nauczycielska o specjalności matematyka z informatyką


O Kierunku


Studia matematyczne kształtują umiejętność logicznego myślenia oraz dają gruntowną wiedzę w dziedzinie, która jest językiem wszelkich innych nauk ścisłych. Mając solidne podstawy oraz otwarty umysł można sobie dobrze radzić w świecie, w którym specjalistyczna wiedza fachowa szybko się starzeje. Matematyka jako jedyna na Pomorzu ma kategorię PIERWSZĄ (najwyższą)
w klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jednostek prowadzących badania naukowe z zakresu matematyki.


Program Studiów


Przy rekrutacji na studia licencjackie można wybrać jedną z dwóch specjalności: matematykę lub matematykę ekonomiczną. Student matematyki może pod koniec pierwszego roku wybrać specjalizację nauczycielską uprawniającą do nauczania matematyki i informatyki w szkołach podstawowych oraz gimnazjach.
Na drugim stopniu studiów posiadacz dyplomu licencjata o specjalizacji nauczycielskiej może uzyskać tytuł magistra z uprawnieniami do nauczania matematyki i informatyki we wszystkich typach szkół. Student, który nie wybrał specjalizacji nauczycielskiej przy rekrutacji na studia magisterskie wybrać jedną z trzech specjalności: matematyka finansowa, matematyka teoretyczna lub metody numeryczne i informatyka. Studenci tych specjalności znaczną część zajęć odbywają w ramach indywidualnie układanych programów pod kierunkiem swojego opiekuna naukowego.


Sylwetka absolwenta


Absolwent specjalizacji nauczycielskiej otrzymuje przygotowanie do nauczania w szkołach matematyki i informatyki. Absolwent matematyki ekonomicznej jest przygotowany do pracy jako analityk rynków ekonomicznych. Absolwent matematyki finansowej jest przygotowany do pracy w instytucjach finansowych. Wiedza w zakresie statystyki i rachunku prawdopodobieństwa pozwala mu ubiegać się o zdobycie takich zawodów jak makler, doradca inwestycyjny lub aktuariusz. Absolwent matematyki teoretycznej ma możliwość robienia dalszej kariery naukowej w dziedzinie matematyki. Absolwent specjalności metody numeryczne i informatyka jest przygotowany do pracy jako informatyk, który ma jednocześnie solidne przygotowanie matematyczne.