Jesteś w: Home » Uniwersytet Gdański » Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Szukaj w mieście
Uniwersytet Gdański » Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

80-952 Gdańsk, Pomorskie
ul. Wita Stwosza 57, Zobacz na mapie
Tel: (58) 523-21-00 lub wew. 21 00
Fax: (58) 523-22-66 lub wew. 22 66
WWW: http://www.mfi.ug.edu.pl
Email: rekug@ug.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Bioinformatyka Bioinformatyka - Licencjackie stacjonarne
Fizyka Fizyka - Licencjackie stacjonarne Fizyka - Magisterskie uzupełniające stacjonarne
Fizyka medyczna Fizyka medyczna - Licencjackie stacjonarne
Informatyka Informatyka - Licencjackie stacjonarne Informatyka - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Informatyka - Magisterskie uzupełniające stacjonarne
Matematyka Matematyka - Licencjackie stacjonarne Matematyka - Magisterskie uzupełniające stacjonarne

Władze Wydziału


Władysław Adam Majewski

Dziekan

Prof. dr hab. Władysław Adam Majewski
tel: (+48 58) 523 22 95
e-mail: fizwam@univ.gda.pl
godziny przyjęć: poniedziałek 11-12
Joanna Jędrzejowicz

Prodziekan ds. Kształcenia

prof. UG, dr hab. Joanna Jędrzejowicz,
tel: (+48 58) 523 22 95
e-mail: Joanna.Jedrzejowicz@inf.univ.gda.pl
godziny przyjęć: poniedziałek 13-14
Piotr Bojarski

Prodziekan ds. Studenckich

prof. dr hab. Piotr Bojarski
tel: (+48 58) 523 22 95
e-mail: .fizpb@univ.gda.pl
godziny przyjęć: wtorek 11-12
Stanisław Kryszewski

Kierownik Studiów Doktoranckich z Fizyki

Prof. UG, dr hab. Stanisław Kryszewski
tel.: (+48 58) 523 21 92
e-mail: fizsk@ug.gda.pl
Zbigniew Szafraniec

Pełnomocnik Kierownika Środowiskowych Studiów Doktoranckich z Matematyki i Informatyki

Prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec
tel.: (+48 58) 523 21 74
e-mail: Zbigniew.Szafraniec@math.univ.gda.pl

Dziekanat


 Dziekanat Matematyki, Fizyki i Informatyki

UWAGA - zmiana godzin otwarcia DZIEKANATU

Kierownik Dziekanatu: mgr Grażyna Pogorzelska

Dr inż. Tomasz Katkowski: sprawy dot. modułu kształcenia,

 Mgr Marta Stempniewicz:  sprawy dotyczace studiów doktoranckich, przewodów doktorskich i habilitacyjnych

Dziekanat: Sprawy studenckie - Zmiana godzin otwarcia DZIEKANATU

Wrzesień – dziekanat czynny

Poniedziałek - 11 - 14

Wtorek - 11- 14 ( studia stacjonarne) 13 – 17 (studia niestacjonarne) 

Czwartek - 11- 14

 

STUDIA STACJONARNE

Ewa Zając - (Matematyka; Fizyka komputerowa; Fizyka; Fizyka z matematyką )

Iwona Szreder - (Informatyka; Fizyka biomedyczna; Fizyka z informatyką)

  • e-mail: Informatyka@ug.edu.pl; tel. (+48 58) 523 20 26
  • godziny otwarcia dziekanatu - studia stacjonarne (dzienne)

 

Poniedziałek  11.00 - 14.00
Wtorek 11.00 - 14.00
Środa nieczynny
Czwartek 11.00 - 14.00
Piątek nieczynny

STUDIA NIESTACJONARNE ( ZAOCZNA)

  • e-mail: dziekmf@univ.gda.pl ; tel. (+48 58) 523 20 27
  • godziny otwarcia dziekanatu - studia niestacjonarne (zaoczne)
Poniedziałek  nieczynny
Wtorek 13.00 - 17.00
Środa nieczynny
Czwartek nieczynny
Piątek 11.00 - 14.00
Sobota 8.00 - 11.00 (w dni zjazdu)

 

SPRAWY SOCJALNE (stypendia, akademiki, zapomogi) -  Bazyli Kostyk

  • pokój 44, tel. (+48 58) 523 22 58
  • godziny otwarcia:
Poniedziałek  11.00 - 16.00
Wtorek 11.00 - 16.00
Środa 11.00 - 16.00
Czwartek nieczynny
Piątek 11.00 - 14.00

Historia


W obecnym kształcie Wydział istnieje od 1991 roku. Posiada prawa doktoryzowania w zakresie matematyki i fizyki oraz habilitowania w zakresie fizyki.

Praca naukowo-badawcza w Instytucie Fizyki Doświadczalnej koncentruje się wokół fizyki molekularnej i fizyki ciała stałego. Rozwijane metody doświadczalne to spektroskopia optyczna, spektroskopia EPR i NMR oraz spektroskopia fotoakustyczna. Podejmowane są także prace z dziedziny akustyki (w tym badanie warunków akustycznych Bałtyku), ochrony środowiska i dydaktyki fizyki.

Pracownicy Instytutu Fizyki Doświadczalnej stale współpracują z ośrodkami naukowymi w USA, Japonii, Wielkiej Brytanii, RFN, Francji, Belgii, Rosji i Ukrainy. Badania naukowe Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki skupiają się wokół układów atomowych i molekularnych oraz ich oddziaływania ze światłem, problemów fizyki statystycznej i matematycznych podstaw fizyki kwantowej oraz analizy warunków fizycznych w atmosferach gwiazdowych. Ambicją i stałą troską Instytutu jest dostęp do najnowocześniejszych technik wykorzystywanych zarówno do obliczeń jak i w komunikacji z około dwudziestoma ośrodkami zagranicznymi.

W Instytucie Matematyki działalność naukowa dotyczy m. in. metod topologicznych w analizie nieliniowej i teorii osobliwości, równań różniczkowo funkcyjnych cząstkowych, matematycznych podstaw informatyki, teoriomnogościowych aspektów teorii miary, topologii i algebr Boole’a, nieliniowych zagadnień brzegowych dla równań i inkluzji różniczkowych, zastosowań teorii mnogości w analizie rzeczywistej, teorii prawdopodobieństwa i jej zastosowań. Instytut współpracuje z ośmioma ośrodkami zagranicznymi.

Wydział prowadzi studia magisterskie na następujących kierunkach: matematyka, fizyka i informatyka, a także kształci nauczycieli z prawem do nauczania dwóch przedmiotów: fizyki i matematyki, fizyki i informatyki oraz fizyki i chemii. Chlubimy się, iż absolwenci naszego Wydziału są w stanie zrozumieć technologie i wyzwania XXI wieku. Na Wydziale prowadzone są także Studia Doktoranckie i to zarówno z zakresu fizyki teoretycznej jak i doświadczalnej. Ponadto nauczyciele mogą podwyższać swoje kwalifikacje podejmując studia na Podyplomowym Studium Matematyki oraz Podyplomowym Studium Podstaw Informatyki. Widoczna jest działalność Wydziału w zakresie popularyzacji wiedzy (olimpiady przedmiotowe, Koło Młodych Matematyków, międzyszkolne zajęcia fakultatywne, wykłady popularne.)

1 października 2003 r. nazwa Wydziału Matematyki i Fizyki została zmieniana na Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki