Jesteś w: Home » Uniwersytet Gdański » Wydział Nauk Społecznych » Filozofia » Licencjackie stacjonarne
Szukaj w mieście
Uniwersytet Gdański » Wydział Nauk Społecznych » Filozofia » Licencjackie stacjonarne

80-952 Gdańsk, Pomorskie
ul. Bażyńskiego 4, Zobacz na mapie
Tel: (58) 523-44-03
Fax: (58) 523-44-15
WWW: http://www.wns.ug.edu.pl
Email: wnswb@univ.gda.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Filozofia Filozofia - Licencjackie stacjonarne Filozofia - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Filozofia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Filozofia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

O Kierunku


Studia filozoficzne kształcą umiejętność krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów w sposób niestandardowy, analizy tekstów filozoficznych i dyskusji z prezentowanymi w nich stanowiskami, formułowania własnych przekonań i ich uzasadniania. Absolwent filozofii jest przygotowany do analizy zarówno klasycznych problemów filozoficznych (np. istoty tego, co istnieje, granic poznania, prawdziwości poznania, istnienia dzieła sztuki oraz wartości jakie ma egzemplifikować, istoty człowieka, relacji umysł - mózg, istoty czasu, przestrzeni, materii; genezy i granic życia), jak i rozumienia i oceny zjawisk, które pojawiają się we współczesnym świecie, związanych z rozwojem nauki i technologii (np. problemu inżynierii genetycznej i klonowania), przemianami społecznymi
i kulturowymi (np. problemu sprawiedliwości społecznej, problemów związanych ze zjawiskiem globalizacji, społeczeństwa wielokulturowego).


Program Studiów


Program studiów obejmuje m.in. przedmioty z zakresu historii filozofii, propedeutykę filozofii, logikę z ogólną metodologią nauk, przedmioty reprezentujące podstawowe dyscypliny filozoficzne (ontologię, epistemologię, etykę, aksjologię, antropologię filozoficzną, filozofię religii, estetykę); dyscypliny filozoficzne i pozafilozoficzne charakterystyczne dla danej specjalizacji - (np. filozofia sztuki i kultury, krytyka artystyczna, filozofia przyrody i filozofia umysłu, filozofia logiki i matematyki, teoria nauki, filozofia społeczna, bioetyka i metaetyka).


Sylwetka absolwenta


Studia przygotowują do pracy w instytucjach kulturalnych (animator kultury, pracownik mediów, galerii, muzeów, krytyk sztuki, rzecznik prasowy), opiekuńczych i oświatowych (nauczyciel filozofii, logiki, etyki i WOSu w szkolnictwie podstawowym i gimnazjalnym - po uzupełnieniu wykształcenia pedagogicznego). Studia I stopnia przygotowują do podjęcia studiów magisterskich zarówno na filozofii jak i innych kierunkach humanistycznych i społecznych.