Jesteś w: Home » Uniwersytet Gdański » Wydział Nauk Społecznych
Szukaj w mieście
Uniwersytet Gdański » Wydział Nauk Społecznych

80-952 Gdańsk, Pomorskie
ul. Bażyńskiego 4, Zobacz na mapie
Tel: (58) 523-44-03
Fax: (58) 523-44-15
WWW: http://www.wns.ug.edu.pl
Email: wnswb@univ.gda.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Licencjackie stacjonarne  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Licencjackie niestacjonarne zaoczne  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Magisterskie uzupełniające stacjonarne  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Filozofia Filozofia - Licencjackie stacjonarne Filozofia - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Filozofia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Filozofia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Pedagogika Pedagogika - Licencjackie stacjonarne Pedagogika - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Pedagogika - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Pedagogika - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Pedagogika Specjalna Pedagogika Specjalna - Licencjackie stacjonarne Pedagogika Specjalna - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Pedagogika Specjalna - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Politologia Politologia - Licencjackie stacjonarne Politologia - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Politologia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Politologia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Praca socjalna Praca socjalna - Licencjackie stacjonarne Praca socjalna - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Psychologia Psychologia - Magisterskie stacjonarne Psychologia - Magisterskie niestacjonarne wieczorowe Psychologia - Magisterskie niestacjonarne zaoczne
Socjologia Socjologia - Licencjackie stacjonarne Socjologia - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Socjologia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Socjologia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Wydział Nauk Społecznych jako jednostka organizacyjna powstał 1 grudnia 1990 r. W jego skład wchodzą:

Instytut Filozofii i Socjologii,
Instytut Pedagogiki,
Instytut Psychologii,
Instytut Politologii.

Wydział kształci studentów:
- na studiach stacjonarnych w zakresie: pedagogiki, psychologii, politologii, socjologii (od 1992 r.), filozofii (od 1998 r.);
- na studiach wieczorowych w zakresie psychologii;
- na studiach zaocznych: z filozofii, pedagogiki, politologii, socjologii;
- na studium doktoranckim z psychologii.

Od roku akademickiego 2006/2007 uruchamiamy nowy kierunek studiów Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Kadrę naukowo-dydaktyczną Wydziału stanowi zespół 238 nauczycieli akademickich, w tym:
- 16 profesorów tytularnych,
- 21 profesorów nadzwyczajnych UG,
- 4 adiunktów habilitowanych,
- 130 doktorów (adiunktów i starszych wykładowców),
- 66 magistrów (asystentów i starszych wykładowców).

Na Wydziale uczy się około 5327 studentów.

Badania naukowe prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych dotyczą:
osobowosci, pamięci i twórczosci,
historii wychowania i współczesnych przemian edukacji,
polityki społecznej, uczenia się społeczeństwa,
współczesnej estetyki i aksjologii, religioznawstwa,
nauk o poznaniu i komunikacji, przemian społeczno-politycznych,
strategii rozwoju politycznego, wpływu mediów na kulturę polityczną.

Wydział organizuje cykliczne konferencje naukowe o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim oraz wykłady wydziałowe.

Przy Instytucie Psychologii działa Polskie Towarzystwo Dysleksji - członek Dyslexia Association i Polskie Towarzystwo Analizy Behawioralnej, a przy Instytucie Pedagogiki - Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. Przy Instytucie Filozofii Socjologii i Dziennikarstwa działają Oddziały Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Wydział prowadzi owocną współpracę naukową z Uniwersytetami Linköping, Messynie, Duisburgu, Hiroszimie, Charkowie oraz Zwolle.