Jesteś w: Home » Uniwersytet Gdański » Wydział Nauk Społecznych » Pedagogika Specjalna » Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Szukaj w mieście
Uniwersytet Gdański » Wydział Nauk Społecznych » Pedagogika Specjalna » Licencjackie niestacjonarne zaoczne

80-952 Gdańsk, Pomorskie
ul. Bażyńskiego 4, Zobacz na mapie
Tel: (58) 523-44-03
Fax: (58) 523-44-15
WWW: http://www.wns.ug.edu.pl
Email: wnswb@univ.gda.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika Specjalna Pedagogika Specjalna - Licencjackie stacjonarne Pedagogika Specjalna - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Pedagogika Specjalna - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

O Kierunku


Celem studiów na kierunku pedagogika specjalna jest przygotowanie pedagogów do pracy rewalidacyjnej z osobami o zaburzonym rozwoju psychofizycznym i z niepełnosprawnością, prowadzonej zarówno w placówkach edukacyjno-rewalidacyjnych, jak i w ramach terapii indywidualnej.


Program Studiów


Zorientowany jest na ukształtowanie zintegrowanej wiedzy w zakresie nauczania, wychowania i opieki nad ludźmi o zaburzonym rozwoju psychofizycznym i z niepełnosprawnością. W tym sensie zmierza do nabycia przez studenta umiejętności udzielenia pomocy i wsparcia dla tej grupy osób, by mogły optymalnie się rozwijać, uczyć się, funkcjonować w swoim środowisku i w pracy zawodowej.


Sylwetka absolwenta


Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy edukacyjno-terapeutycznej na stanowisku: wychowawcy, nauczyciela lub specjalisty współorganizującego kształcenie integracyjne, pedagoga specjalnego - terapeuty i rehabilitanta. Jest przygotowany do pracy w: szkołach specjalnych, integracyjnych oraz w nauczaniu indywidualnym, a także w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo - rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz w poradniach specjalistycznych.