Jesteś w: Home » Uniwersytet Gdański » Wydział Nauk Społecznych » Politologia
Szukaj w mieście
Uniwersytet Gdański » Wydział Nauk Społecznych » Politologia

80-952 Gdańsk, Pomorskie
ul. Bażyńskiego 4, Zobacz na mapie
Tel: (58) 523-44-03
Fax: (58) 523-44-15
WWW: http://www.wns.ug.edu.pl
Email: wnswb@univ.gda.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Politologia Politologia - Licencjackie stacjonarne Politologia - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Politologia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Politologia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

O Kierunku


Studia politologiczne przygotowują absolwenta do pracy w organizacjach samorządowych, międzynarodowych, administracji państwowej oraz w mediach, a specjalizacja nauczycielska umożliwia równolegle zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie historii i WOS. Studenci Politologii mogą poszerzać swoją wiedzę z zakresu nauk politycznych w pięciu działających w Instytucie Politologii UG kołach naukowych: Współczesnej Myśli Politycznej, KRATOS, Politicus, Forum Gdańskie, Koło Integracji Europy Środkowo-wschodniej. Członkostwo w nich umożliwia aktywny udział w tzw. "życiu studenckim", udział w spotkaniach z ciekawymi gośćmi z Polski i zagranicy, naukę działania w organizacjach społecznych, pomoc przy organizacji przeróżnych przedsięwziąć organizowanych przez władze Instytutu. Instytut wydaje trzy czasopisma naukowe: Gdańskie Studia Międzynarodowe, Cywilizacja i Polityka, Studia z Teorii i Praktyki Polityki.
W skład Instytutu Politologii wchodzą: Zakład Stosunków Międzynarodowych, Zakład Teorii Polityki, Zakład Historii Najnowszej i Myśli Politycznej XIX i XX wieku, Zakład Nauki o Cywilizacji, Zakład Nauk o Poznaniu i Komunikacji.


Program Studiów


Program studiów oparty jest o krajowe standardy zgodne z rozporządzeniem MENiS i europejskimi standardami politologicznymi.


Sylwetka absolwenta


Program nauczania zapewnia absolwentowi zarówno przygotowanie zawodowe, jak i ogólne, humanistyczne wykształcenie uniwersyteckie, usystematyzowaną wiedzę z zakresu klasycznych przedmiotów politologicznych oraz w obszarze wybranej ścieżki specjalizacyjnej. Absolwent posiada umiejętności analizowania i podejmowania decyzji politycznych, zbierania i hierarchizowania informacji, dokonywania samodzielnej, pogłębionej i naukowo uargumentowanej analizy zjawisk oraz procesów zachodzących w życiu publicznym. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego, dalszego rozwoju zawodowego.