Jesteś w: Home » Uniwersytet Gdański » Wydział Nauk Społecznych » Praca socjalna » Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Szukaj w mieście
Uniwersytet Gdański » Wydział Nauk Społecznych » Praca socjalna » Licencjackie niestacjonarne zaoczne

80-952 Gdańsk, Pomorskie
ul. Bażyńskiego 4, Zobacz na mapie
Tel: (58) 523-44-03
Fax: (58) 523-44-15
WWW: http://www.wns.ug.edu.pl
Email: wnswb@univ.gda.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Praca socjalna Praca socjalna - Licencjackie stacjonarne Praca socjalna - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

O Kierunku


Studia na kierunku praca socjalna dają szansę kształtowania kompetencji w zakresie: opieki, projektowania zmian oraz zarządzania środowiskiem społecznym. Mają one charakter studiów zawodowych zorientowanych na: kształtowanie umiejętności planowania pracy własnej w odniesieniu do ludzi, środowisk lokalnych, grup ryzyka wymagających interwencji, ale przede wszystkim na znajdywanie środków, służących wyzwalaniu w nich chęci zmiany.


Program Studiów


Program kształcenia opiera się na wyposażeniu studenta w niezbędna wiedzę jak i metody potrzebne do pracy z grupami ryzyka, marginalizowanymi społecznie, ale także z osobami starszymi, bezdomnymi, niepełnosprawnymi. Dlatego oferta kształcenia na tym kierunku obejmuje ogólne przedmioty z zakresu nauk społecznych, pedagogicznych, jak i te, wspierające kształtowanie i doskonalenia warsztatu pracy jak: socjodrama, psychodrama, metody projekcyjne itp. Pragniemy, aby absolwent tego kierunku był nie tylko doskonale przygotowany do wykonywania własnej pracy, ale świadomie potrafił modyfikować swój warsztat, zmieniać swoją świadomość jak i tych, z którymi pracuje.
Dodatkowym atutem studiów jest możliwość poszerzania zdobytej wiedzy na studiach drugiego stopnia na kierunku pedagogika społeczna w Instytucie Pedagogiki naszego uniwersytetu.


Sylwetka absolwenta


Absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy w: regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, a także do pracy: z rodzinami zastępczymi, w domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie, w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych.