Jesteś w: Home » Uniwersytet Gdański » Wydział Nauk Społecznych » Psychologia » Magisterskie niestacjonarne zaoczne
Szukaj w mieście
Uniwersytet Gdański » Wydział Nauk Społecznych » Psychologia » Magisterskie niestacjonarne zaoczne

80-952 Gdańsk, Pomorskie
ul. Bażyńskiego 4, Zobacz na mapie
Tel: (58) 523-44-03
Fax: (58) 523-44-15
WWW: http://www.wns.ug.edu.pl
Email: wnswb@univ.gda.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Psychologia Psychologia - Magisterskie stacjonarne Psychologia - Magisterskie niestacjonarne wieczorowe Psychologia - Magisterskie niestacjonarne zaoczne

O Kierunku


Studia psychologiczne to studia rozwijające człowieka, pokazujące różne perspektywy widzenia świata i ludzi. Student psychologii poznaje nie tylko wiedzę teoretyczną dotyczącą prawidłowości funkcjonowania człowieka, ale także zdobywa kompetencje terapeutyczne, wychowawcze, menadżerskie. Umiejętności kształcone na studiach psychologicznych są dzisiaj bardzo potrzebne i wysoko cenione na rynku pracy.


Specjalności


psychologia kliniczna, psychologia dzieci i młodzieży, psychologia organizacji i zarządzania, patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna, psychologia międzykulturowa i psychologia rodzaju, psychologia rodziny.
specjalność: NEUROBIOPSYCHOLOGIA


Program Studiów


W pierwszych pięciu semestrach studiów realizowane są zajęcia obejmujące podstawowy kanon wiedzy psychologicznej - zajęcia te są obowiązkowe dla wszystkich studentów. Poczynając od semestru VI studenci uczestniczą w kursach z zakresu psychologii stosowanej - służących pogłębieniu i ukierunkowaniu wiedzy w wybranym obszarze psychologii i zdobyciu umiejętności praktycznych. Zajęcia z psychologii stosowanej realizowane są w ramach sześciu ścieżek specjalizacyjnych: Psychologia Kliniczna, Psychologia Dzieci i Młodzieży, Psychologia Organizacji i Zarządzania, Patologie Społeczne i Psychologia Sądowo-Penitencjarna, Psychologia Międzykulturowa i Psychologia Rodzaju, Psychologia Rodziny. Studenci realizujący studia w ramach specjalności neurobiopsychologia, realizują program zgodny ze standardami kształcenia na kierunku psychologia, wzbogacony o zajęcia między innymi z zakresu biologii, genetyki, neuropsychologii już od pierwszego roku studiowania.


Sylwetka absolwenta


Absolwent kierunku psychologia posiada podstawową wiedzę teoretyczną i empiryczną z zakresu głównych działów psychologii; zdobywa przygotowanie metodologiczne; opanowuje podstawy logiki, socjologii, wiedzy o biologicznych wyznacznikach zachowania, psychopatologii itp.; posiadać podstawowe umiejętności praktyczne w zakresie doradztwa i realizacji samodzielnych działań. Absolwent studiów psychologicznych przygotowany jest do pracy w charakterze psychologa: w placówkach służby zdrowia, w instytucjach oświatowych, resocjalizacyjnych, w sądownictwie oraz w innych organizacjach i przedsiębiorstwach, a także w prywatnych gabinetach psychologicznych.
Absolwenci specjalności neurobiopsychologia posiadają szerokie możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w rozległych obszarach zatrudnienia, m.in. w charakterze neuropsychologów, w placówkach służby zdrowia, placówkach naukowo - badawczych, ośrodkach terapii uzależnień czy laboratoriach biomedycznych.