Jesteś w: Home » Uniwersytet Gdański » Wydział Nauk Społecznych » Socjologia
Szukaj w mieście
Uniwersytet Gdański » Wydział Nauk Społecznych » Socjologia

80-952 Gdańsk, Pomorskie
ul. Bażyńskiego 4, Zobacz na mapie
Tel: (58) 523-44-03
Fax: (58) 523-44-15
WWW: http://www.wns.ug.edu.pl
Email: wnswb@univ.gda.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Socjologia Socjologia - Licencjackie stacjonarne Socjologia - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Socjologia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Socjologia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

O Kierunku


Studia socjologiczne są jednymi z najatrakcyjniejszych i najczęściej wybieranych przez studentów w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Pozwalają zdobywać głęboką wiedzę odnoszącą się do otaczającego świata, jak i umiejętności związane z gromadzeniem i analizowaniem tej wiedzy. Studia socjologiczne kształcą ludzi wszechstronnych, którzy mogą podejmować różnorakie role zawodowe.


Program Studiów


Program studiów obejmuje m.in. następujące przedmioty: antropologia kulturowa, elementy ekonomii, etyka, klasyczne i współczesne teorie socjologiczne, komunikacja społeczna, metody i techniki badań socjologicznych, psychologia społeczna, public relations, współczesne społeczeństwo polskie, zarządzanie projektami, oraz trwający trzy semestry blok przedmiotów specjalnościowych.


Sylwetka absolwenta


Absolwenci Specjalności Socjologia Gospodarcza są przygotowani do podejmowania pracy w przedsiębiorstwach oraz do samozatrudnienia jako: konsultanci i doradcy zawodowi, managerowie projektów unijnych, specjaliści ds. selekcji i rekrutacji pracowników, ds. rozwoju kadr, ds. reklamy i marketingu, ds. promocji firmy i public relations, ds. badania rynku, wspierania przedsiębiorczości, integracji i reintegracji oraz reorientacji zawodowej.
Absolwenci Specjalności Socjologia Mediów i Komunikacji są przygotowani do podejmowania pracy w instytucjach kultury, w organizacjach pozarządowych, w administracji publicznej, w ośrodkach badawczych, jako: organizatorzy mediów, specjaliści ds. komunikacji społecznej, ds. projektowania i prowadzenia kampanii medialnych, ds. badania rynku i opinii publicznej, ds. kreowania wizerunku, a także, jako analitycy rynku reklamowego, rzecznicy prasowi, członkowie zespołów dziennikarskich, konsultanci społeczni, negocjatorzy i mediatorzy, animatorzy kultury.
Absolwenci Specjalności Socjologia Problemów Społecznych są przygotowani do podejmowania pracy
w instytucjach pomocy społecznej, w organizacjach pozarządowych, w administracji państwowej i samorządowej, w instytucjach unijnych, jako: doradcy zawodowi, pracownicy sektora pomocy społecznej, specjaliści ds. integracji i reintegracji społecznej, ds. integracji i reintegracji oraz reorientacji zawodowej, managerowie projektów unijnych, konsultanci społeczni.
Absolwenci Specjalności Socjologia Społeczności Lokalnych są przygotowani do podejmowania pracy w administracji publicznej, w jednostkach samorządowych, w instytucjach kultury, w ośrodkach przekazu społecznego, w organizacjach pozarządowych, w instytucjach unijnych; jako: mediatorzy i negocjatorzy, animatorzy kultury, radni, doradcy ds. tworzenia kampanii i programów wyborczych, ds. strategii rozwoju lokalnego i regionalnego, pracownicy administracyjni stowarzyszeń i zrzeszeń o charakterze lokalnym i regionalnym.