Jesteś w: Home » Uniwersytet Gdański » Wydział Nauk Społecznych
Szukaj w mieście
Uniwersytet Gdański » Wydział Nauk Społecznych

80-952 Gdańsk, Pomorskie
ul. Bażyńskiego 4, Zobacz na mapie
Tel: (58) 523-44-03
Fax: (58) 523-44-15
WWW: http://www.wns.ug.edu.pl
Email: wnswb@univ.gda.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Licencjackie stacjonarne  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Licencjackie niestacjonarne zaoczne  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Magisterskie uzupełniające stacjonarne  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Filozofia Filozofia - Licencjackie stacjonarne Filozofia - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Filozofia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Filozofia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Pedagogika Pedagogika - Licencjackie stacjonarne Pedagogika - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Pedagogika - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Pedagogika - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Pedagogika Specjalna Pedagogika Specjalna - Licencjackie stacjonarne Pedagogika Specjalna - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Pedagogika Specjalna - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Politologia Politologia - Licencjackie stacjonarne Politologia - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Politologia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Politologia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Praca socjalna Praca socjalna - Licencjackie stacjonarne Praca socjalna - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Psychologia Psychologia - Magisterskie stacjonarne Psychologia - Magisterskie niestacjonarne wieczorowe Psychologia - Magisterskie niestacjonarne zaoczne
Socjologia Socjologia - Licencjackie stacjonarne Socjologia - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Socjologia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Socjologia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

O Wydziale


Wydział Nauk Społecznych jako jednostka organizacyjna powstał 1 grudnia 1990 r. W jego skład wchodzą:

Instytut Filozofii i Socjologii,
Instytut Pedagogiki,
Instytut Psychologii,
Instytut Politologii.

Wydział kształci studentów:
- na studiach stacjonarnych w zakresie: pedagogiki, psychologii, politologii, socjologii (od 1992 r.), filozofii (od 1998 r.);
- na studiach wieczorowych w zakresie psychologii;
- na studiach zaocznych: z filozofii, pedagogiki, politologii, socjologii;
- na studium doktoranckim z psychologii.

Od roku akademickiego 2006/2007 uruchamiamy nowy kierunek studiów Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Kadrę naukowo-dydaktyczną Wydziału stanowi zespół 238 nauczycieli akademickich, w tym:
- 16 profesorów tytularnych,
- 21 profesorów nadzwyczajnych UG,
- 4 adiunktów habilitowanych,
- 130 doktorów (adiunktów i starszych wykładowców),
- 66 magistrów (asystentów i starszych wykładowców).

Na Wydziale uczy się około 5327 studentów.

Badania naukowe prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych dotyczą:
osobowosci, pamięci i twórczosci,
historii wychowania i współczesnych przemian edukacji,
polityki społecznej, uczenia się społeczeństwa,
współczesnej estetyki i aksjologii, religioznawstwa,
nauk o poznaniu i komunikacji, przemian społeczno-politycznych,
strategii rozwoju politycznego, wpływu mediów na kulturę polityczną.

Wydział organizuje cykliczne konferencje naukowe o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim oraz wykłady wydziałowe.

Przy Instytucie Psychologii działa Polskie Towarzystwo Dysleksji - członek Dyslexia Association i Polskie Towarzystwo Analizy Behawioralnej, a przy Instytucie Pedagogiki - Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. Przy Instytucie Filozofii Socjologii i Dziennikarstwa działają Oddziały Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Wydział prowadzi owocną współpracę naukową z Uniwersytetami Linköping, Messynie, Duisburgu, Hiroszimie, Charkowie oraz Zwolle.


Władze Wydziału


Dziekan prof. UG dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska
Dyżury:
Wtorek: 11.30 - 13.30
Środa:   11.00 - 13.00

Środa:   12.00 - 13.00 (2 i 4 środa miesiąca – dla studentów)    Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studiów Stacjonarnych
dr Beata Bykowska
Pokój S 304
Dyżury:
Sroda: 11.00 - 13.00


Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych

prof. UG, dr hab. Bogdan Chrzanowski
Pokój S 305
Dyżury:
Środa: 11.00 - 15.00
każdy pierwszy PIĄTEK miesiąca 15.00 – 16.00Prodziekan ds. Studenckich i Współpracy Międzynarodowej
prof. UG, dr hab. Mirosław Patalon
Pokój S 305
Dyżury:
Środa: 11.00 - 13.00


Struktura


Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa
80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4
tel. (0 - prefix - 58) 523 44 05
tel./fax (0 - prefix 58) 523 45 15 (bezposredni)
Sekretariat:
Filozofia
 tel.  58 523 44 05
mgr Joanna Bednarska
Socjologia
tel. 58 523 45 15
Angelika Rudzińska
Dziennikarstwo
tel. 58 523 40 45
mgr Anna Jabłecka
Czynny
pn, wt, czw : 9.00.-13.00.
śr. nieczynny
pt. 10.00.-17.00.
(od października do lipca)

 


Instytut Pedagogiki 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4
tel. (0 - prefix - 58) 523 42 05
tel./fax (0 - prefix 58) 523 42 58 (bezposredni)
http://pedagogika.ug.edu.pl

Sekretariat:
mgr Ewa Nyrek
tel. (0- prefix 58) 523 42 58, wew. 4258 (wewnątrz uniwersyteckiej sieci telefonii cyfrowej)
e-mail: pedagogika@ug.edu.pl
czynny: od poniedziałku do czwartku: 11.00 - 14.00
piątek: 11.00 - 16.00

 


Instytut Politologii 90-952 Gdańsk,
ul. Bażyńskiego 4
tel. (58) 523 41 41 (centrala)
tel./fax (58) 523 41 41, (wew. 4141 w sieci uniwersyteckiej), 523 41 61 (wew. 4161 w sieci uniwersyteckiej)
http://www.politologia.univ.gda.pl/

Sekretariat:
mgr Marta Sitarz
e-mail:
politologia@univ.gda.pl

czynny: od poniedziałku
do piatku: 10.00 - 14.00

 


Instytut Psychologii 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4
tel. (0 - prefix - 58) 523 43 00 (centrala)
tel. (0 - prefix - 58) 523 43 24
tel./fax (0 - prefix 58) 523 43 19
http://psychologia.univ.gda.pl

Sekretariat:
mgr Wioletta Dymarska
tel: 523 43 24 wew. 4324
mgr Dorota Dykalska tel: 523 43 25 wew. 4325
e-mail: ipug@univ.gda.pl
czynny: od poniedziałku do piatku: 10.00 - 14.00


Katedra Badań Rynku 80-952,Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4
tel. (0 - prefix - 58) 523 41 04, wew. 4104
Sekretariat: Ewa Bieluń
e-mail: wnseb@univ.gda.pl
czynny:

Samodzielna Sekcja ds. Aparatury (utworzona 15.01.2009).
Kierownik: mgr Jarosław Jurkowski
tel. (58) 523 42 07