Szukaj w mieście
Uniwersytet Gdański » Wydział Oceanografii i Geografii » Geografia

81-378 Gdynia, Pomorskie
al. Marszałka Piłsudskiego 46, Zobacz na mapie
Tel: tel. centrala (58) 52- 66-00 lub wew. 66 00
Fax: (58) 661-64-70
WWW: http://www.oig.ug.edu.pl
Email: dziekanatwoig@ug.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Geografia Geografia - Licencjackie stacjonarne Geografia - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Geografia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Geografia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

O Kierunku


Studia geograficzne umożliwiają zdobycia kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących przestrzeń geograficzną,
w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością. Wiedza ta umożliwia zrozumienie złożonych problemów dotyczących na przykład: zmian klimatycznych, wpływu działalności człowieka na stan środowiska przyrodniczego, lokalizacji przedsiębiorstw, powstawania i funkcjonowania miast czy kształtowania się regionów i państw. Studia geograficzne umożliwiają również zdobycie praktycznych umiejętności - m.in. obsługi geograficznych systemów informacyjnych (GIS) czy prowadzenia badań terenowych.


Program Studiów


Program kształcenia studiów I stopnia obejmuje kanon podstawowych przedmiotów geograficznych (m.in. geomorfologia, hydrologia, meteorologia i klimatologia, geografia społeczno - ekonomiczna), grupę przedmiotów pokrewnych (astronomiczne podstawy geografii, geologia, kształtowanie i ochrona środowiska) oraz uzupełniających (matematyka, podstawy socjologii, statystyka w geografii).


Program studiów II stopnia przewiduje trzy grupy przedmiotów - przedmioty obligatoryjne dla wszystkich studentów magisterskich studiów uzupełniających, przedmioty obligatoryjne na poszczególnych specjalnościach oraz przedmioty fakultatywne wybierane przez studentów. Specyficzną dla kierunku formą zajęć są (na studiach I i II stopnia) ćwiczenia terenowe.


Sylwetka absolwenta


Absolwent kierunku Geografia jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach (w tym jednostkach administracji lokalnej i państwowej) zajmujących się ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego, osłoną hydrometeorologiczną, organizacją działalności społeczno-gospodarczej oraz w instytucjach oświatowych i naukowych.
Absolwent z ukończoną specjalizacją nauczycielską może pracować jako nauczyciel geografii w gimnazjum, przyrody w szkole podstawowej lub przedsiębiorczości w zasadniczej szkole zawodowej. Po podniesieniu kwalifikacji na studiach magisterskich uzyskuje uprawnienia do nauczania w liceum oraz technikum.