Szukaj w mieście
Uniwersytet Gdański » Wydział Oceanografii i Geografii » Geologia

81-378 Gdynia, Pomorskie
al. Marszałka Piłsudskiego 46, Zobacz na mapie
Tel: tel. centrala (58) 52- 66-00 lub wew. 66 00
Fax: (58) 661-64-70
WWW: http://www.oig.ug.edu.pl
Email: dziekanatwoig@ug.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Geologia Geologia - Licencjackie stacjonarne

O Kierunku


Studia I stopnia (licencjackie) z geologii są odpowiedzią na wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę zawodową w regionie Polski północnej. Celem kształcenia jest dostarczenie na rynek pracy nowocześnie wykształconej kadry geologicznej przygotowanej do prowadzenia prac z zakresu wykonywania i nadzorowania prac geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki obszarów nadmorskich.


Program Studiów


Program studiów obejmuje przedmioty kształcenia ogólnego i kierunkowego (m. in. geologia fizyczna i stosowana, geologia regionalna Polski, geologia historyczna, geomorfologia, tektonika, mineralogia, petrografia). Zajęcia specjalizacyjne dotyczą problematyki z zakresu geologii morza, sedymentologii, chemii zawiesin oraz ochrony brzegów morskich. Specyficzną dla kierunku formą zajęć są ćwiczenia terenowe obejmujące kartowanie geologiczne, rozpoznawanie form geomorfologicznych, zapoznanie się z geologią różnych regionów Polski. Organizacja kursów jest dostosowana do obowiązujących w Polsce standardów kształcenia oraz wymogów systemu ECTS.


Sylwetka absolwenta


Ukończenie studiów I stopnia zapewnia uzyskanie tytułu zawodowego licencjata geologii.

Absolwent będzie legitymował się szczegółową wiedzą z zakresu geologii i nauk pokrewnych pozwalającą na zrozumienie procesów i zjawisk geologicznych. Nabyte umiejętności umożliwią mu wykonywanie, nadzorowanie i dokumentowanie pomocniczych prac geologicznych, a także kierowanie niewielkimi zespołami prowadzącymi powyższe prace. Studia pozwolą na opanowanie terminologii specjalistycznej z zakresu problematyki geologicznej w wybranym języku obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Ponadto, absolwent będzie legitymował się umiejętnością stosowania technik komputerowych w tworzeniu baz danych i modelowaniu geologicznym, pozna również podstawy prawne działalności geologicznej oraz zapoznania się z zasadami kierowania zespołami wykonawców robót geologicznych.