Jesteś w: Home » Uniwersytet Gdański » Wydział Oceanografii i Geografii » Gospodarka przestrzenna
Szukaj w mieście
Uniwersytet Gdański » Wydział Oceanografii i Geografii » Gospodarka przestrzenna

81-378 Gdynia, Pomorskie
al. Marszałka Piłsudskiego 46, Zobacz na mapie
Tel: tel. centrala (58) 52- 66-00 lub wew. 66 00
Fax: (58) 661-64-70
WWW: http://www.oig.ug.edu.pl
Email: dziekanatwoig@ug.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Gospodarka przestrzenna Gospodarka przestrzenna - Licencjackie stacjonarne Gospodarka przestrzenna - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

O Kierunku


Na studiach I stopnia brak specjalności. Seminaria licencjackie dotyczą problematyki przyrodniczej i społeczno-gospodarczej w gospodarce przestrzennej. Specjalności o podobnym profilu zostaną utworzone dopiero na studiach II stopnia.

Gospodarka przestrzenna jest celowym, świadomym oraz racjonalnym procesem porządkowania przestrzeni, którego rezultatem jest zagospodarowanie przestrzenne. Składają się na nią dwa rodzaje działań: gospodarowanie przestrzenią oraz gospodarowanie w przestrzeni. Studia na kierunku gospodarka przestrzenna dostarczają zintegrowanej wiedzy na temat przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych uwarunkowań gospodarowania w przestrzeni (osoby, przedsiębiorstwa, organizacje społeczne) i gospodarowania przestrzenią (samorządy, instytucje państwowe). Specyfiką kierunku jest uwzględnienie obszarów morskich i nadmorskich, co wynika z potrzeb regionu.


Program Studiów


Program kształcenia obejmuje grupę treści podstawowych (statystyka, ekonomia, geografia ekonomiczna, rysunek techniczny i planistyczny, socjologa, historia urbanistyki, prawoznawstwo), grupę treści kierunkowych (m.in. podstawy gospodarki przestrzennej, społeczno-kulturowe, przyrodnicze i prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej, ekonomika miast i regionów, samorząd terytorialny, projektowanie urbanistyczne, planowanie przestrzenne, planowanie infrastruktury technicznej, geograficzne systemy informacyjne) oraz przedmioty fakultatywne i kształcenia ogólnego. Specyficzną dla kierunku formą zajęć są praktyki (w urzędach administracji i biurach projektowych) oraz ćwiczenia terenowe.


Sylwetka absolwenta


Absolwenci kierunku gospodarka przestrzenna posiadają interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz służących jej wdrażaniu instrumentów ekonomicznych, społecznych oraz - w nieco mniejszym stopniu - technicznych, obejmujących kształtowanie środowiska przyrodniczego i kulturowego. Umiejętności absolwentów umożliwiają kompetentne zatrudnienie w biurach i firmach projektowych przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym; jednostkach administracji samorządowej i rządowej, agencjach rozwoju regionalnego i społeczno-gospodarczego, firmach konsultingowych i doradczych, instytucjach Unii Europejskiej zajmujących się problemami gospodarki przestrzennej, agencjach nieruchomości i firmach deweloperskich.