Jesteś w: Home » Uniwersytet Gdański » Wydział Oceanografii i Geografii » Ochrona Środowiska
Szukaj w mieście
Uniwersytet Gdański » Wydział Oceanografii i Geografii » Ochrona Środowiska

81-378 Gdynia, Pomorskie
al. Marszałka Piłsudskiego 46, Zobacz na mapie
Tel: tel. centrala (58) 52- 66-00 lub wew. 66 00
Fax: (58) 661-64-70
WWW: http://www.oig.ug.edu.pl
Email: dziekanatwoig@ug.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Ochrona Środowiska Ochrona Środowiska - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Ochrona Środowiska - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

O Kierunku


Interdyscyplinarny kierunek Ochrona środowiska prowadzony jest wspólnie przez trzy wydziały - Biologii, Chemii oraz Oceanografii i Geografii. Wydział Chemii prowadzi studia pierwszego stopnia (licencjackie) a Wydział Oceanografii i Geografii studia drugiego stopnia. Kierunek ten posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA).


Program Studiów


Studia na tym kierunku dają możliwość zapoznania się z podstawami matematyki i fizyki, biologią ogólną, ekologią, hydrobiologią, toksykologią, funkcjonowaniem ekosystemów, ochroną przyrody i jej zasobów, podstawami chemii ogólnej, analitycznej, nieorganicznej i fizycznej, biochemii i mikrobiologii. Duża grupa przedmiotów specjalistycznych dotyczy chemii środowiska (chemii wód, gleby i atmosfery), monitoringu środowiska, problematyki odpadów komunalnych i przemysłowych oraz ochrony radiologicznej. Prowadzone są też przedmioty takie jak prawo i ekonomia w ochronie środowiska. W ramach ćwiczeń praktycznych, w tym laboratoryjnych i terenowych, studenci wykonują samodzielnie wiele eksperymentów i doświadczeń z biologii, chemii, fizyki i ochrony środowiska.


Sylwetka absolwenta


Absolwent studiów będzie posiadał interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu nauk matema-tyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i w życiu codziennym z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent będzie umiał analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz będzie znać podstawowe procesy i problemy istotne dla ochrony środowiska. Będzie posiadać umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym. Absolwent będzie dobrze przygotowany do pracy w instytutach badawczych, instytucjach zintegrowanego zarządzania ochroną środowiska, w przemyśle, rolnictwie, administracji państwowej i samorządowej.