Jesteś w: Home » Uniwersytet Gdański » Wydział Oceanografii i Geografii
Szukaj w mieście
Uniwersytet Gdański » Wydział Oceanografii i Geografii

81-378 Gdynia, Pomorskie
al. Marszałka Piłsudskiego 46, Zobacz na mapie
Tel: tel. centrala (58) 52- 66-00 lub wew. 66 00
Fax: (58) 661-64-70
WWW: http://www.oig.ug.edu.pl
Email: dziekanatwoig@ug.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Geografia Geografia - Licencjackie stacjonarne Geografia - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Geografia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Geografia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Geologia Geologia - Licencjackie stacjonarne
Gospodarka przestrzenna Gospodarka przestrzenna - Licencjackie stacjonarne Gospodarka przestrzenna - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Oceanografia Oceanografia - Licencjackie stacjonarne Oceanografia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne
Ochrona Środowiska Ochrona Środowiska - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Ochrona Środowiska - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

O Wydziale


Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego można bez obawy nazwać "najdłuższym" z wydziałów "najdłuższego" uniwersytetu w Europie. Oficjalny adres - Al. Marszałka Piłsudskiego 46, Gdynia - okazuje się być mylącym. W rzeczywistości wydział rozrzucony jest na terenie Trójmiasta i okolic. 

fot. K. MaroszFot. K. MaroszW pierwszej połowie 2006 roku oddano do użytku nową bazę naukowo-badawczą Instytutu Oceanografii. Sześciopiętrowy budynek o powierzchni użytkowej około 7000 m2 usytuowany jest obok istniejących obiektów uniwersyteckich przy Al. Marszałka Piłsudskiego 46 w Gdyni. Budynek ma siedem kondygnacji z licznymi laboratoriami i pracowniami o łącznej powierzchni 1259 m2, wyposażony jest w salę audytoryjną o powierzchni 188 m2, salę wystawową (293 m2) oraz

dwukondygnacyjny parking podziemny. Budynek zdobył wyróżnienie Przewodniczącego Rady Miasta Gdyni za najlepszą inwestycję w roku 2006 w konkursie "Czas Gdyni". Ponadto od frontu Al. Marszałka Piłsudskiego stoi budynek głównym, w którym oprócz Administracji naszego Wydziału mieszczą się także dwie Katedry kierunku Biologia (Katedra Fizjologii Roślin oraz Katedra Zoologii Bezkręgowców), Pracownia Dydaktyki Geografii oraz dziekanat Wydziału Biologii. 

 


Fot. K. Marosz

Tuż za budynkiem głównym znajduje się pawilon w którym mieści się m.in. redkacja czasopisma naukowego "Oceanological and Hydrobiological Studies", pokoje doktorantów, pokój Samorządu Studentów oraz Kół Naukowych Wydziału oraz sale dydaktyczne.

 

 

Fot. K. Marosz

 

 

Ostatnim budynkiem znajdującym się w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego jest oddane do użytku w 2002 roku Regionalne Centrum Sinicowe należące do Instytutu Oceanografii.

 

 

 

IG; author: W ramach projektu „Budowa Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2007 – 2013” powstał gmach Wydziału Nauk Społecznych oraz Instytutu Geografii, który mieści się w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 4. Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowego gmachu odbyło się 4 grudnia 2006 roku. Instytut Geografii, wraz z dziekanatem kierunków stacjonarnych Geografia, Gospodarka Przestrzenna oraz wszystkich kierunków niestacjonarnych zajmuje skrzydło "B".

 

Oprócz placówek zlokalizowanych w Trójmieście do Wydziału Oceanografii i Geografii należą także dwie placówki naukowo-badawcze prowadzące także działalność dydaktyczną. 

 

Borucino; author: Stacja Limnologiczna w Borucinie, która położona jest w centralnej części Pojezierza Kaszubskiego, powstała w 1959 roku. Organizowane są tutaj ćwiczenia oraz praktyki terenowe przede wszystkim z zakresu hydrologii, limnologii, meteorologii, topografii. Stacja jest również bazą dla pracowników naukowych Instytutu Geografii. Integralną część Stacji stanowi ogródek meteorologiczny, w którym prowadzone są codzienne pomiary standardowych parametrów meteorologicznych. Stacja włączona jest do sieci obserwacyjnej IMGW, między innymi jako jedyny na Pojezierzu Pomorskim posterunek pomiarów parowania z wolnej powierzchni wody.

 

 

SM Hel; author:

 Najbardziej wysunięta na północ jest Stacja Morska Instytutu Oceanografii, która została założona w 1992 roku. Jest jedyną tego typu placówką na południowym i wschodnim wybrzeżu Bałtyku. Oprócz prowadzonych specjalistycznych badań, szczególnie dotyczących finkcjonowania i ochrony życia Bałtyku, Stacja pełni funkcję bazy dydaktycznej. Odbywają się tutaj ćwiczenia terenowe, kursy specjalistyczne, seminaria. Popularnością cieszy się "Błękitna Szkoła", która oferuje zajęcia z zakresu ekologii morza oraz biologii organizmów morskich. Ciekawostką jest prowadzone przez pracowników stacji fokarium, które jest chętnie odwiedzane przez turystów (ponad 450 tys. gości rocznie).


Historia


; author: Historia Wydziału Oceanografii i Geografii, utworzonego dopiero w roku 2008, sięga tak naprawdę roku 1946, kiedy to w założonej Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej powstał Wydział Przyrodniczo-Geograficzny. Był to jeden z trzech ówczesnych wydziałów, na którym urząd dziekana pełniła mgr inż. Maria Krynicka.

 

 Rok 1976 - mgr Adam Latała na 

zajęciach terenowych ze studentami

Do pierwszych wykładowców należeli m.in.  prof. dr Józef Staszewski, mgr A. Skórko, mgr H. Masicka. W 1952 roku, wraz z przekształceniem Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej na Wyższą Szkołę Pedagogiczną, wydział otrzymał nową nazwę – Wydział Geograficzno-Biologiczny. Od roku akademickiego 1952/1953 w ramach wydziału funkcjonowały: Katedra Geografii Fizycznej, Katedra Geografii Ekonomicznej oraz Katedra Geografii Regionalnej. W roku 1959 w Borucinie, nad Jeziorem Raduńskim Górnym, utworzono Stację Limnologiczną. W roku 1967 wydział został przemianowany na Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, pojawiła się także nowa jednostka organizacyjna – Katedra Oceanografii.


20 marca 1970 roku decyzją Rady ministrów PRL został utworzony Uniwersytet Gdański przez połączenie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku z Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Sopocie. Wówczas powołano do życia Instytuty Geografii, Oceanografii oraz Biologii. W skład Instytutu Geografii wchodziło pięć Zakładów: Geografii Fizycznej, Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu, Hydrografii i Klimatologii oraz Kartografii, Geografii Ekonomicznej i Politycznej. Ponadto powstała Pracownia Metodyki Nauczania Geografii. Z kolei Instytut Oceanografii tworzyły Zakład Oceanografii Fizycznej oraz Zakład ; author: Oceanografii Biologicznej. W cztery lata później przybyła nowa jednostka organizacyjna a mianowicie Tabor pływający, która powstanie zawdzięcza pierwszemu kutrowi hydrograficznemu – k/h „Oceanograf I”. To jednak nie była pierwsza jednostka pływająca. Pierwszą była plastikowa łódka „Śmieszka”, w roku 1974 przyszedł czas jachtu żaglowo-motorowego s/y „Kurka Wodna”. W roku 1977 zostało powołane Laboratorium Morskie w Helu placówka terenowa Instytutu oceanografii. W roku 1985 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi przemianowano na Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii. 
 
 
 Rok 1977 - otwarcie fokarium
 
 ; author:
  s/y "Kurka Wodna"
 
Ostatecznie w dniu 26 czerwca 2008 roku 1 na mocy ; author: uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego dokonano kolejnej zmiany nazwy wydziału na Wydział Oceanografii i Geografii, którego pierwszym dziekanem został prof. UG, dr hab. Adam Krężel. 

 

 

 

 

Dziekan WOiG - prof. UG, dr hab. Adam Krężel

 


Władze


 

Krężel; author:
Dziekan Wydziału: 
prof. UG, dr hab. Adam Krężel 
godziny przyjęć:
poniedziałek 12.00- 14.00 (Gdynia)
zapisy na spotkania w Dziekanacie
Gdynia, pok. 205, tel. (58) 523- 66-17
telefon:
(58) 523-66-10
adres e-mail:

 

 

 

 

 

 

Sagan; author:

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
prof. UG, dr hab. Iwona Sagan

godziny przyjęć:
środa 10.30-11.30 (Gdynia)
środa 12.00-13.00 (Oliwa-campus, skrzydło B, pok. B 421)
zapisy na spotkania w Dziekanacie
Oliwa- campus, skrzydło B, pok. B 301, tel .(58) 523-65-00
 telefon:
(58) 523-66-10 Gdynia
(58) 523-65-81 Gdańsk
adres e-mail:

Zakres obowiązków:

 • Sprawozdawczość naukowa Wydziału:
  • sprawozdania z działalności naukowej
  • sprawozdania z działalności statutowej 
 • Projekty badawcze
 • Współpraca z Senacką Komisją ds. Nauki 

 

Wołowicz; author:

Prodziekan ds. Kształcenia
Prof. dr hab. Maciej Wołowicz

godziny przyjęć:
czwartek 12.00-14.00 (Gdynia)
zapisy na spotkania w Dziekanacie
Gdynia, pok. 207, tel. (58) 523- 66-51
telefon:
(58) 523-66-10

adres e-mail:

ocemw@univ.gda.pl

 

Zakres obowiązków:

 • System kształcenia na Wydziale (studia magisterskie):
  • programy studiów
  • prace dyplomowe (magisterskie)
  • egzaminy dyplomowe (magisterskie)
  • akredytacje
 • Przebieg studiów - sprawy regulaminowe
  • Egzaminy komisyjne
  • Skreślenia z listy studentów
  • Urlopy dziekańskie
  • Powtarzanie roku
  • Przeniesienia na inny kierunek/wydział/uczelnię
  • Drugi kierunek studiów
 • Wymiana naukowa studentów
 • Praktyki studenckie
 • Kontakty z otoczeniem (przemysł, szkoły średnie, itp.)

 

Surosz; author:
Prodziekan ds. Studenckich
dr Waldemar Surosz

godziny przyjęć:
wtorek 11.00-13.00 (Gdynia)
środa 13.00-14.00 (Oliwa-campus, skrzydło B, pok. B-303)
zapisy na spotkania w Dziekanacie
Gdynia, pok. 207, tel. (58) 523- 66-51
Oliwa-campus, skrzydło B, pok. B 301, tel .(58) 523-65-47
telefon:
(58) 523-66-10 (Gdynia)
(58) 523-65-03 (Gdańsk)
adres e-mail:
ocews@univ.gda.pl
Zakres obowiązków:
 • System kształcenia na Wydziale (studia licencjackie):
  • programy studiów
  • prace dyplomowe (licencjackie)
  • egzaminy dyplomowe (licencjackie)
 • Przebieg studiów - sprawy regulaminowe:
  • Egzaminy komisyjne
  • Skreślenia z listy studentów
  • Urlopy dziekańskie
  • Powtarzanie roku
  • Przeniesienia na inny kierunek/wydział/uczelnię
  • Drugi kierunek studiów
 • Sprawy socjalno-bytowe studentów
 • Studencki ruch naukowy:
  • koła naukowe
 • Samorządność i organizacje studenckie
 • Studencki ruch sportowy oraz kulturalny
 • Opieka zdrowotna studentów
 • Studenckie sprawy dyscyplinarne

Rada Wydziału


Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni

 • Dziekan - Prof. UG, dr hab. Adam Krężel; author:
 • Prodziekan - Prof. dr hab. Maciej Wołowicz
 • Prodziekan - Prof. UG, dr hab. Iwona Sagan
 • Prodziekan - Dr Waldemar Surosz
 • Prof. dr hab. Jerzy Bolałek
 • Prof. dr hab. Jan Drwal
 • Prof. dr hab. Lucyna Falkowska
 • Prof. dr hab. Zdzisław Kordel
 • Prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska
 • Prof. dr hab. Marcin Pliński
 • Prof. dr hab. Anna Szaniawska
 • Prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska
 • Prof. UG, dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
 • Prof. UG, dr hab. Robert Bogdanowicz
 • Prof. wizytujący, Stefan Bouzarowski
 • Prof. UG, dr hab. Witold Cieślikiewicz
 • Prof. UG, dr hab. Stanisław Fedorowicz
 • Prof. UG, dr hab. Roman Gołębiewski
 • Prof. UG, dr hab. Natalia Gorska
 • Prof. UG, dr hab. Waldemar Grzybowski
 • Prof. wizytujący Alexandru Ilies
 • Prof. UG, dr hab. Jerzy Jańczak
 • Prof. UG, dr hab. Mariusz Kistowski
 • Prof. UG, dr hab. Adam Latała
 • Prof. UG, dr hab. Hanna Mazur-Marzec
 • Prof. UG, dr hab. Mirosław Miętus
 • Prof. UG, dr hab. Elżbieta Niemirycz
 • Prof. UG, dr hab. Tadeusz Palmowski
 • Prof. UG, dr hab. Andrzej Rachocki
 • Prof. UG, dr hab. Mariusz Sapota
 • Prof. UG, dr hab. Krzysztof Skóra
 • Prof. UG, dr hab. Jarosław Tęgowski
 • Prof. UG, dr hab. Jacek Urbański
 • Prof. UG, dr hab. Szymon Uścinowicz
 • Prof. UG, dr hab. Jan Wendt
 • Dr hab. Mariusz Cepczyński
 • Dr hab. Bożena Graca
 • Dr hab. Leszek Łęczyński
 • Dr hab. Monika Normant
 • Dr hab. Adam Sokołowski
 • Dr hab. Maria Szymelfenig

Przedstawiciele pozostałych pracowników naukowo-dydaktycznych

 • Dr Magdalena Borowiak
 • Dr Dorota Burska
 • Dr Jarosław Czochański
 • Dr Stella Mudrak
 • Dr Maciej Tarkowski

 Przedstawiciel pracowników administracyjnych i technicznych

 • Tomasz Stoppa

Przedstawiciele doktorantów

 • mgr Anna Ćwikałowska
 • mgr Halina Rzemykowska

Przedstawiciele studentów

 • Maciej Fojcik
 • Helena Gliszczyńska
 • Magdalena Glugla
 • Łukasz Grzelak
 • Małgorzata Lubecka
 • Anna Palińska
 • Kamila Piekarska
 • Mateusz Richert
 • Marcin Rutkowski
 • Justyna Wawrzynek

Dziekanat


ADRES:

Al. Marszałka Piłsudskiego 46,81-378 Gdynia

e-mail: dziekanatwoig@ug.edu.pl

fax. (58) 523-66-50

 PRACOWNICY DZIEKANATU: 

Imię, Nazwisko
e-mail
Numer
telefonu
Pokój
Ogólny zakres obowiązków
Mgr Katarzyna Marosz
(58)
523 66 17
205
kierownik dziekanatu, sprawy kadrowe, wnioski aparaturowe, sprawozdania GUS, nadzór nad działalnością dziekanatu
Dorota Miśków
(58)
523 66 49
205
zastępuje kierownika dziekanatu, sprawy finansowe Wydziału - DS, przychody własne, sprawozdawczość finansowa rozliczanie pensum godzinowego pracowników dokumentacja dotycząca praw autorskich, prowadzenie spraw związanych z obsługą poczty Dziekanatu
Mgr Alicja
Bielińska
(58)
523 66 49
205
sprawy rekrutacji i toku studiów doktoranckich, organizacja i protokołowanie posiedzeń Rady Wydziału, organizacja inauguracji i dyplomatorium, Targi Akademia, prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania

Imię, Nazwisko
e-mail
Numer
 telefonu
Pokój
Obsługa studentów
Dodatkowe
obowiązki
I stopień
II stopień
STUDIA STACJONARNE
Mgr Alina
Błaszczyk
(58)
523 65 48
B-301*
Gospodarka Przestrzenna
Geografia
 
Mgr Elwira Gwizdała
(58)
523 66 60
209
 
Ochrona Środowiska
sprawy socjalne studentów i doktorantów
Mgr Gabriela Sas-Świstelnicka
(58)
523 66 51
207
Geologia
Oceanografia
 
Mira
Duchnowska
(58)
523 66 51
207
Oceanografia
 
 
Maria
Majkowska
(58)
523 65 47
B-301*
Geografia
 
 
STUDIA NIESTACJONARNE
Mgr Katarzyna Olitkowska
(58)
523 65 00
B-301*
Geografia
Geografia
współpraca z zagranicą
Gospodarka Przestrzenna
Ochrona Środowiska
 Oceanografia

* - Campus w Oliwie, ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk

fax. (58) 523-65-00

 

Godziny przyjęć dziekanatu dla studentów studiów stacjonarnych kierunków GEOGRAFIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA od września do czerwca

 • Poniedziałek Dziekanat nieczynny
 • Wtorek 10.00-14.00
 • Środa - 10.00-14.00 UWAGA! NOWE GODZINY PRZYJĘĆ
 • Czwartek Dziekanat nieczynny
 • Piątek - 10.00-14.00

 

 

Godziny przyjęć dziekanatu dla studentów studiów stacjonarnych kierunków OCEANOGRAFIA, GEOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA od września do czerwca

 • Poniedziałek - 9.00-13.00
 • Wtorek - 9.00-13.00
 • Środa - Dziekanat nieczynny
 • Czwartek - 9.00-13.00
 • Piątek - Dziekanat nieczynny

 

Godziny przyjęć dziekanatu dla studentów studiów niestacjonarnych we wrześniu

 • Poniedziałek Dziekanat nieczynny
 • Wtorek 10.00-14.00
 • Środa - 10.00-14.00
 • Czwartek Dziekanat nieczynny
 • Piątek - 10.00-14.00

Dziekanat będzie nieczynny z powodu urlopu w dniach od 01 do 07 oraz od 14 do 16 września br.

 

Godziny przyjęć dziekanatu dla studentów studiów niestacjonarnych od października do czerwca

 • Poniedziałek - Dziekanat nieczynny
 • Wtorek - 10.00 - 14.00
 • Środa -10.00-14.00  UWAGA! NOWE GODZINY PRZYJĘĆ
 • Czwartek - Dziekanat nieczynny
 • Piątek - 13.30 - 17.30
 • Sobota - każda I i II sobota miesiąca 10.00-15.00

Biblioteka wydziałowa


Biblioteką wydziałową jest Biblioteka Biologiczna. Większość zbiorów stanowią pozycje z zakresu geografii i oceanografii.

Kierownik: Krystyna Wien, bbiol@bg.ug.gda.pl

Wypożyczalnia i czytelnia

Adres: ul. Kładki 24/25,80-952 Gdańsk 50
tel: (058) 523 63 22 lub wew. 63 22,523-64-19,523-63-02

e-mail: bbiol@bg.ug.gda.pl

 


Wypożyczalnia czynna: poniedziałek i środa 12.00-19.00
w pozostałe dni i sobotę 9.00-15.00
Czytelnia czynna: od pon. do piątku 9.00 do 19.00
w soboty od 9.00 do 15.00

 

Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Adres: ul. Kładki 24/25,80-952 Gdańsk 50
tel: (058) 523 63 02 lub wew. 63 02
e-mail:
wmb_bbiol@bg.ug.gda.pl
czynna od pon. do piątku 9.00 do 19.00

 

Czytelnia Oceanograficzna w Gdyni

Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 46,81-378 Gdynia
tel: 523 66 35
e-mail:
bbiol@bg.ug.gda.pl
czynna: od pon. do piątku 9.00 do 19.00
w soboty 9.00 do 15.00

W obu czytelniach jest około 53 miejsc.

 

W skład zasobów Bibioteki Biologicznej wchodzi około 50 000 woluminów. Liczba ta obejmuje książki dostępne w dwóch czytelniach oraz w magazynie skąd są wypożyczane. Książki do wypożyczenia można zamawiaćdrogą elektroniczną z każdego komputera mającego podłaczenie do Internetu. Jest to możliwe dzięki istnieniu katalogu online.