Jesteś w: Home » Uniwersytet Gdański » Wydział Zarządzania » Finanse i rachunkowość
Szukaj w mieście
Uniwersytet Gdański » Wydział Zarządzania » Finanse i rachunkowość

81-824 Sopot, Pomorskie
ul. Armii Krajowej 101, Zobacz na mapie
Tel: tel. centrala: (58) 523-10-00 wew. 10 00
Fax: (58) 551-46-76
WWW: http://www.wzr.ug.edu.pl
Email: pisarz@wzr.ug.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Finanse i rachunkowość Finanse i rachunkowość - Licencjackie stacjonarne Finanse i rachunkowość - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Finanse i rachunkowość - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Finanse i rachunkowość - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

O Kierunku


Studia I stopnia trwają 6 semestrów. Po 2 semestrze realizowane są praktyki zawodowe. Po 3 semestrze studenci wybierają jedną z 4 specjalności. W trakcie ostatnich 3 semestrów każdy student przygotowuje pracę licencjacką. Studia II stopnia trwają 4 semestry. Specjalność wybiera się przed rozpoczęciem studiów. Od 2 semestru każdy student przygotowuje pracę magisterską.


Program Studiów


W programie studiów znajdują się przedmioty ogólne, kierunkowe i specjalistyczne. Program studiów stacjonarnych I stopnia przewiduje ponad 1,8 tys. godzin dydaktycznych, a studiów niestacjonarnych I stopnia prawie 1,2 tys. godzin. Niektóre przedmioty studenci wybierają samodzielnie, stosownie do własnych zainteresowań. Wśród przedmiotów kierunkowych znajdują się m.in.: Rachunkowość finansowa, Analiza finansowa, Finanse przedsiębiorstw, Bankowość, Rynki finansowe. Przedmioty specjalistyczne realizowane są od 5 semestru. Nauka języka obcego trwa 4 semestry. Program studiów stacjonarnych II stopnia przewiduje ponad 800 godzin dydaktycznych, a studiów niestacjonarnych II stopnia prawie 500 godzin. Wśród przedmiotów kierunkowych znajdują się m.in.: Rachunkowość zarządcza, Portfel inwestycyjny, Rachunek kosztów, Zarządzanie instytucjami kredytowymi, Prawo finansowe. Przedmioty specjalistyczne realizowane są od 1 semestru.


Sylwetka absolwenta


Absolwent posiada wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, zarządzania finansami organizacji gospodarczych
i publicznych, zarządzania instytucjami finansowymi, optymalizacji zobowiązań podatkowych i zarządzania ryzykiem finansowym. Posiada umiejętność księgowania operacji gospodarczych na kontach, analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, analizy rynków finansowych, pozyskiwanie kapitałów na finansowanie działalności przedsiębiorstwa, samodzielnego opracowywania i wdrażania systemu controllingu. Absolwent może podjąć pracę na wielu stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych, takich jak: księgowy, analityk finansowy, doradca finansowy, audytor wewnętrzny, controller finansowy, aktuariusz w firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych, bankach, zakładach ubezpieczeń, towarzystwach inwestycyjnych i emerytalnych, biurach rachunkowych, instytucjach pośrednictwa finansowego, biurach maklerskich, urzędach skarbowych, urzędach administracji publicznej itp. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą. Więcej informacji na
http://rekrutacja.wzr.ug.edu.pl/.