Jesteś w: Home » Uniwersytet Gdański » Wydział Zarządzania » Informatyka i ekonometria
Szukaj w mieście
Uniwersytet Gdański » Wydział Zarządzania » Informatyka i ekonometria

81-824 Sopot, Pomorskie
ul. Armii Krajowej 101, Zobacz na mapie
Tel: tel. centrala: (58) 523-10-00 wew. 10 00
Fax: (58) 551-46-76
WWW: http://www.wzr.ug.edu.pl
Email: pisarz@wzr.ug.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Informatyka i ekonometria Informatyka i ekonometria - Licencjackie stacjonarne Informatyka i ekonometria - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Informatyka i ekonometria - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Informatyka i ekonometria - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Specjalności


Analityka gospodarcza, informatyka, metody analizy danych (I stopień), statystyka ubezpieczeniowa (II stopień).


O Kierunku


Studia I stopnia trwają 6 semestrów. Po 2 semestrze realizowane są praktyki zawodowe. Po 3 semestrze studenci wybierają jedną z 3 specjalności. W trakcie ostatnich 3 semestrów każdy student przygotowuje pracę licencjacką. Studia II stopnia trwają 4 semestry. Specjalność wybiera się przed rozpoczęciem studiów. Od 2 semestru każdy student przygotowuje pracę magisterską.


Program Studiów


W programie studiów znajdują się przedmioty ogólne, kierunkowe i specjalistyczne. Program studiów stacjonarnych I stopnia przewiduje 2 tys. godzin dydaktycznych, a studiów niestacjonarnych I stopnia prawie 1,3 tys. godzin. Niektóre przedmioty studenci wybierają samodzielnie, stosownie do własnych zainteresowań. Wśród przedmiotów kierunkowych znajdują się m.in.: Programowanie komputerowe, Projektowanie systemów informatycznych, Bazy danych. Przedmioty specjalistyczne realizowane są od 4 semestru. Nauka języka obcego trwa 4 semestry. Program studiów stacjonarnych II stopnia przewiduje ponad 1 tys. godzin dydaktycznych, a studiów niestacjonarnych II stopnia 600 godzin. Wśród przedmiotów kierunkowych znajdują się m.in.: Sieci komputerowe, Inżynieria oprogramowania, Systemy informacyjne zarządzania. Przedmioty specjalistyczne realizowane są od 1 semestru.


Sylwetka absolwenta


Absolwent posiada wiedzę z zakresu zarządzania zasobami i usługami informatycznymi, inżynierii oprogramowania, bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych, gospodarki elektronicznej, statystyki, ekonometrii, badań operacyjnych, matematyki finansowej. Posiada umiejętność projektowania i wdrażania systemów informatycznych i serwisów internetowych, programowania komputerów, analizowania, prognozowania, symulacji oraz projektowania procesów gospodarczych, projektowania i realizacji badań ilościowych oraz interpretacji jego wyników. Absolwent może podjąć pracę na wielu stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych, takich jak: projektant systemów i usług informatycznych, specjalista ds. bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych, konsultant usług informatycznych, analityk rynku pieniężnego, walutowego, kapitałowego, specjalista ds. zarządzania aktywami finansowymi, specjalista oceny ryzyka, specjalista badania opinii lub badań rynkowych i marketingowych w firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych oraz w instytucjach publicznych. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą. Więcej informacji na http://rekrutacja.wzr.ug.edu.pl/.