Jesteś w: Home » Uniwersytet Gdański » Wydział Zarządzania » Zarządzanie
Szukaj w mieście
Uniwersytet Gdański » Wydział Zarządzania » Zarządzanie

81-824 Sopot, Pomorskie
ul. Armii Krajowej 101, Zobacz na mapie
Tel: tel. centrala: (58) 523-10-00 wew. 10 00
Fax: (58) 551-46-76
WWW: http://www.wzr.ug.edu.pl
Email: pisarz@wzr.ug.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Zarządzanie Zarządzanie - Licencjackie stacjonarne Zarządzanie - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Zarządzanie - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Zarządzanie - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

O Kierunku


Studia I stopnia trwają 6 semestrów. Po 2 semestrze realizowane są praktyki zawodowe. Po 3 semestrze studenci wybierają jedną z 8 specjalności. W trakcie ostatnich 3 semestrów każdy student przygotowuje pracę licencjacką. Studia II stopnia trwają 4 semestry. Specjalność wybiera się przed rozpoczęciem studiów. Od 2 semestru każdy student przygotowuje pracę magisterską.


Specjalności


Inwestycje i nieruchomości, marketing, menedżer, menedżer personalny, zarządzanie jakością i środowiskiem, zarządzanie małym przedsiębiorstwem, zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa, zarządzanie w turystyce.


Program Studiów


W programie studiów znajdują się przedmioty ogólne, kierunkowe i specjalistyczne. Program studiów stacjonarnych I stopnia przewiduje 2 tys. godzin dydaktycznych, a studiów niestacjonarnych I stopnia prawie 1,3 tys. godzin. Niektóre przedmioty studenci wybierają samodzielnie, stosownie do własnych zainteresowań. Wśród przedmiotów kierunkowych znajdują się m.in.: Zarządzanie projektami, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Informatyka w zarządzaniu, Marketing, Finanse przedsiębiorstw. Przedmioty specjalistyczne realizowane są od 4 semestru. Nauka języka obcego trwa 4 semestry. Program studiów stacjonarnych II stopnia przewiduje ponad 900 godzin dydaktycznych, a studiów niestacjonarnych II stopnia ok. 550 godzin. Wśród przedmiotów kierunkowych znajdują się m.in.: Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie procesami, Marketing międzynarodowy, Negocjacje. Przedmioty specjalistyczne realizowane są od 1 semestru.


Sylwetka absolwenta


Absolwent posiada wiedzę o mechanizmach funkcjonowania organizacji gospodarczych i publicznych, niezbędną do organizowania i zarządzania nimi. Posiada umiejętności diagnozowania, projektowania i wdrażania systemów zarządzania poszczególnymi funkcjami tych organizacji. Absolwent może podjąć pracę na stanowiskach kierowniczych wszystkich szczebli i na stanowiskach specjalistycznych, takich jak: specjalista ds. zarządzania inwestycjami, specjalista ds. rynku nieruchomości, specjalista ds. marketingu, specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, specjalista ds. rekrutacji pracowników, specjalista d.s. jakości, specjalista ds. ekonomicznych i zarządzania, specjalista ds. zarządzania projektami, specjalista ds. organizacji usług turystycznych w firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych oraz w instytucjach publicznych. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą. Więcej informacji na http://rekrutacja.wzr.ug.edu.pl/.