Jesteś w: Home » Uniwersytet Gdański » Wydział Zarządzania
Szukaj w mieście
Uniwersytet Gdański » Wydział Zarządzania

81-824 Sopot, Pomorskie
ul. Armii Krajowej 101, Zobacz na mapie
Tel: tel. centrala: (58) 523-10-00 wew. 10 00
Fax: (58) 551-46-76
WWW: http://www.wzr.ug.edu.pl
Email: pisarz@wzr.ug.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Finanse i rachunkowość Finanse i rachunkowość - Licencjackie stacjonarne Finanse i rachunkowość - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Finanse i rachunkowość - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Finanse i rachunkowość - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Informatyka i ekonometria Informatyka i ekonometria - Licencjackie stacjonarne Informatyka i ekonometria - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Informatyka i ekonometria - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Informatyka i ekonometria - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Zarządzanie Zarządzanie - Licencjackie stacjonarne Zarządzanie - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Zarządzanie - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Zarządzanie - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

O Wydziale


Wydział Zarządzania jest jednym z 10 wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego i jednym z dwóch wydziałów zlokalizowanych w Sopocie. Prowadzi 4,5 letnie studia magisterskie w trybie dziennym, 3 letnie zawodowe studia zaoczne (licencjackie), 2 letnie magisterskie studia uzupełniające w trybie zaocznym oraz studia podyplomowe. Łącznie na Wydziale Zarządzania kształci się ponad 4 tys. studentów, zdobywających nowoczesną wiedzę z zakresu: zarządzania, informatyki, finansów, bankowości i ubezpieczeń. Plan i program studiów są tak skonstruowane i w taki sposób aktualizowane, aby absolwent Wydziału Zarządzania łączył ogólną wiedzę z różnych dyscyplin ekonomicznych z dobrą znajomością wybranej przez siebie specjalności. Najlepsi studenci mają możliwość studiowania według indywidualnego toku studiów. Wydział Zarządzania posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału liczy: 12 profesorów tytularnych, 25 doktorów habilitowanych zatrudnionych na stanowisku profesora Uniwersytetu Gdańskiego, 63 doktorów zatrudnionych na stanowiskach adiunkta lub starszego wykładowcy oraz 72 starszych asystentów i asystentów. Znaczna część kadry posiada praktyczne doświadczenie w kierowaniu i zarządzaniu podmiotami gospodarczymi, pełni ważne funkcje w radach nadzorczych spółek, oraz w ciałach doradczych administracji centralnej i lokalnej.

Wydział współpracuje z kilkoma ośrodkami akademickimi z zagranicy, w tym przede wszystkim z partnerami z Unii Europejskiej i USA. Współpraca ta obejmuje zarówno działalność naukowo-badawczą, w którą włączeni są pracownicy Wydziału Zarządzania, jak i działalność dydaktyczną, z której korzystają studenci. Z każdym rokiem zwiększa się liczba studentów odbywających staże na uczelniach zagranicznych w ramach programu wymiany studenckiej "Socrates".


Władze Wydziału


??

Dziekan
Prof. dr hab. Jerzy Bieliński
tel.: (48-58) 523-11-74, 523-14-34
fax.: (48-58) 523-11-73
e-mail:dziekan@wzr.ug.edu.pl

       Godziny przyjęć:
       poniedziałek : 11.00 - 12.00
       Urlop wypoczynkowy: 19.07.2010 - 3.09.2010
Prodziekan ds. Kształcenia
Prof. UG, dr hab. Tadeusz Bołt
tel.: (48-58) 523-11-23
e-mail:tb@wzr.ug.edu.pl


       Godziny przyjęć:
       poniedziałek : 10.00 - 11.30
Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych
Prof. UG, dr hab. Wiesław Golnau
tel.: (48-58) 523-11-20
e-mail:wgolnau@wzr.ug.edu.pl

       Godziny przyjęć:
       wtorek : 14.00 - 15.00
Prodziekan ds. Studenckich
Dr Anna Zamojska
tel.: (48-58) 523-11-41
e-mail:azamojska@wzr.ug.edu.pl

       Godziny przyjęć:
       poniedziałek 12.07.2010, 16.30 - 17.30
       Urlop wypoczynkowy: od 19.07.2010

Historia


Powołanie Uniwersytetu Gdańskiego w 1970 roku było nadrobieniem dystansu, jaki dzielił Gdańsk w stosunku do innych ośrodków akademickich. W okresie międzywojennym powstał projekt utworzenia systemu szkół wyższych na Pomorzu i w Gdyni. Świadczy o tym Memoriał Kuratorium i Zarządu Instytutu Bałtyckiego ze stycznia 1934 roku. Realizowany po wojnie system szkolnictwa wyższego na Wybrzeżu przypomina w ogólnym zarysie propozycję Memoriału.

      Oba wydziały ekonomiczne istnieją od powstania Uniwersytetu. Nosiły one wówczas (1970 rok) nazwy:
- Wydział Ekonomiki Produkcji,
- Wydział Ekonomiki Transportu.

W dniu 1 pażdziernika 1993 roku zmieniły swe nazwy:
- Wydział Ekonomiki Produkcji na Wydział Zarządzania,
- Wydział Ekonomiki Transportu na Wydział Ekonomiczny.
Stało sie to na mocy uchwały Senatu UG podjętej w dniu 27 maja 1993 roku.

    &nbspNa wydziale Ekonomiki Produkcji, przed powstaniem Uniwersytetu, działało osiem katedr. W ich miejsce powołano dwa wielozakładowe instytuty.Były to:
- Instytut Ekonomiki Przemysłu,
- Instytut Finansów i Rachunku Ekonomicznego.
Pierwszy obejmował pięć zakładów:
- Zakład Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw,
- Zakład Ekonomiki Przemysłu,
- Zakład Ekonomiki Przemysłu Okrętowego,
- Zakład Ekonomiki Przemysłu Rybnego,
- Zakład Produkcji Przemysłowej i Ładunkoznawstwa.
Drugi obejmował sześć zakładów:
- Zakład Analizy Ekonomicznej,
- Zakład Ekonometrii,
- Zakład Finansów,
- Zakład Organizacji i Przetwarzania Danych,
- Zakład Rachunkowości,
- Zakład Statystyki.

    &nbspDalsze zmiany w organizacji Wydziału nastąpiły w 1982 roku. Wówczas na miejsce Instytutu Cybernetyki - Analizy Ekonomicznej,
- Ekonometrii,
- Finansów,
- Organizacji Przetwarzania Danych,
- Polityki Ekonomicznej i Planowania,
- Rachunkowości,
- Statystyki.
Ponadto powstała Katedra Polityki Ekonomicznej i Planowania.

W 1988 roku w skład Wydziału Ekonomiki Produkcji wchodziły następujące instytuty i katedry.
  Instytut Ekonomiki i Organizacji Produkcji, Zakłady:
- Ekonomiki i Organizacji Przemysłu,
- Ekonomiki i Organizacji Przemysłu Rybnego,
- Ekonomiki i Organizacji Przemysłu Okrętowego,
- Technologii Produkcji Przemysłowej i Ładunkoznawstwa.
  Instytut Organizacji i Zarzadzania: Zakłady:
- Organizacji Przedsiębiorstw,
- Ekonomiki Pracy,
- Ergonomii,
- Podstaw Zarządzania,
- Organizacji Zarządzania w Spółdzielczości.
Poza tym na Wydziale istniały katedry:
- Analizy Ekonomicznej,
- Ekonometrii,
- Finansów,
- Polityki Ekonomicznej i Planowania,
- Organizacji Przetwarzania Danych,
- Rachunkowości,
- Statystyki,
- Zespołowa Ekonomiki i Organizacji Turystyki i Usług.

Wydział Ekonomiki Produkcji przekształcony został w Wydział Zarządzania w 1993 roku. W jego skład wchodzą aktualnie:
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Zakłady:
- Ekonomiki Przedsiębiorstw,
- Ekonomiki Małej Firmy,
- Ekonomiki Przesiębiorstw Okrętowych,
- Zarządzania Jakością i Środowiskiem;
Katedra Inwestycji;
Katedra Marketingu;
Instytut Organizacji i Zarządzania, Zakłady:
- Zarządzania Przedsiębiorstwem,
- Zarządzania Personelem,
- Ergonomii i Psychologii Organizacji,
- Systemów Zarządzania,
- Strategii i Zarządzania,
Katedra Informatyki Ekonomicznej;
Katedra Statystyki;
Katedra Ekonometrii;
Katedra Rachunkowości;
Katedra Finansów;
Katedra Bankowości;
Katedra Analizy Ekonomicznej;


Struktura


Struktura Wydziału Zarządzania:

Instytut Organizacji i Zarządzania

 • Zakład Ergonomii i Psychologii Organizacji
 • Zakład Strategii Zarządzania
 • Zakład Systemów Zarządzania
 • Zakład Zarządzania Personelem
 • Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem

 • Katedra Bankowości
  Katedra Ekonometrii
  Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
 • Zakład Ekonomiki Małej Firmy
 • Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstw
 • Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstw Okrętowych
 • Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem

 • Katedra Finansów
  Katedra Finansów Przedsiębiorstw
  Katedra Informatyki Ekonomicznej
  Katedra Inwestycji
  Katedra Marketingu
  Katedra Rachunkowości
  Katedra Statystyki

   


  Adresy i Telefony


  Uniwersytet Gdański
  Wydział Zarządzania
  ul. Armii Krajowej 101
  80-824 Sopot
  Polska

  Tel. centrala:
  Kierownik dziekanatu:

  Fax do dziekanatu:

  Dziekanat st. dziennych:
  Dziekanat st. zaocznych:
  (+48 58) 523-10-00
  (+48 58) 523-11-74

  (+48 58) 523-11-73

  (+48 58) 523-11-21,22,23
  (+48 58) 523-11-20,32,36  Dziekanat Wydziału Zarządzania

  Pokój  

  Nr telefonu
  (0 58)
  e-mail


  Dziekan 101 523-14-34 dziekan@wzr.ug.edu.pl

  Kierownik Dziekanatu 105 523-11-74 pisarz@wzr.ug.edu.pl  Nazwa Katedry bądź Instytutu

  Pokój  

  Nr telefonu
  (0 58)
  e-mail


  Instytut Organizacji i Zarządzania 318 523-14-17 oiz@wzr.ug.edu.pl

  Katedra Bankowości 129 523-14-71 bankowosc@wzr.ug.edu.pl

  Katedra Ekonometrii 132 523-14-08 ekonometria@wzr.ug.edu.pl

  Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw 009 523-14-61 kep@wzr.ug.edu.pl

  Katedra Finansów 129 523-14-92 finanse@wzr.ug.edu.pl

  Katedra Finansów Przedsiębiorstw 129 523-14-75 finprzed@wzr.ug.edu.pl

  Katedra Inwestycji 132 523-14-64 inwestycje@wzr.ug.edu.pl

  Katedra Informatyki Ekonomicznej CDK 523-14-00 kie@wzr.ug.edu.pl

  Katedra Marketingu 132 523-14-95 marketing@wzr.ug.edu.pl

  Katedra Rachunkowości 129 523-14-23 rachunkowosc@wzr.ug.edu.pl.pl

  Katedra Statystyki 132 523-14-19 statystyka@wzr.ug.edu.pl


  * CDK - Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne Wydziału Zarządzania UG. Sopot, ul. Piaskowa 9